150 na 150. Rośliny dyrektora Wossidlo

150 na 150. Rośliny dyrektora Wossidlo

Prezentowane grafiki to dwie spośród tablic zamieszczonych w podręczniku do botaniki autorstwa doktora Paula Wossidlo, pierwszego dyrektora naszej szkoły (do 1900 roku). Był on autorem 7 podręczników dla szkół średnich, których część miała po kilkanaście wydań i służyła uczniom w państwie pruskim do 1922 roku.

Wossidlo był absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym napisał pracę doktorską na temat anatomii i fizjologii drzew smoczych (dracen) rosnących na Teneryfie. Po studiach rozpoczął pracę dydaktyczną w gimnazjum wrocławskim (1861-1870). Od 1870 roku organizował i budował gimnazjum tarnogórskie (z przerwą na udział w wojnie francusko-pruskiej). Wybudował przy gmachu szkoły salę gimnastyczną. Założył dydaktyczny ogród botaniczny. Utworzył fundację Wossidlo-Stiftung, której zadaniem było finansowanie kosztów kształcenia uzdolnionych niezamożnych uczniów. Prowadził intensywną działalność naukową jako przyrodnik i florysta, m.in. kierował pracami inwentaryzacyjnymi flory regionu tarnogórskiego – zebrany materiał opracował w ramy systematyki klucza do oznaczania roślin (do dzisiaj jedyne tego typu wydawnictwo – „Flora von Tarnowitz” 1900). Jego zainteresowania geologiczne zaowocowały wydaniem monografii Płaskowyżu Tarnowickiego („Das Tarnowitzer Plateau” 1891). Po przejściu na emeryturę osiadł w Lasowicach, gdzie zajął się rozbudową posiadłości Paulsborn, w której zgromadził swoje bogate zbiory florystyczne, faunistyczne i mineralogiczne. Stała się ona również miejscem spotkań tarnogórskiej masonerii, do której Wossidlo należał.