MAMY HAKA NA RAKA PO RAZ SIÓDMY

         

Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” wystartował po raz siódmy. Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych. Koncepcja programu „Mam Haka na Raka” oparta jest na idei Think Global, Act Local (myśl globalnie, działaj lokalnie). Zgodnie z nią młodzież prowadzi działania edukacyjne wśród społeczności lokalnej i zachęca do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrycia nowotworu. „Mam Haka na Raka” w naturalny sposób wykorzystuje potencjał młodzieży - ich energię, niekonwencjonalny sposób myślenia oraz siłę perswazji - do promocji oraz ochrony zdrowia. Program trwa od 2007 roku, a każda edycja programu poświęcona jest innemu nowotworowi. Na przestrzeni sześciu lat zostały poruszone problemy raka piersi, szyjki macicy, prostaty, płuc, jelita grubego oraz nowotworu skóry - czerniaka. Tegoroczna edycja programu została poświęcona nowotworom układu chłonnego - chłoniakom. Na chłoniaka zapada coraz

 

więcej młodych ludzi. W tym roku w naszej szkole (i poza nią) działają 2 zespoły: zespół ,,Soczewica‘’ (który tworzą uczennice z klasy 1a – Daria Kamińska, Julia Jaruszowiec, Karolina Ferdyn, Agata Karasiewicz i Karolina Urbańczyk) oraz zespół ,,Ekstra” z klas 1e i 1a (Kaja Marondel, Jagoda Jarosz, Kinga Kaminiorz, Dominika Kalinowska i Patrycja Pawelec). Działania zespołów objął swoim patronatem Burmistrz Tarnowskich Gór - pan Arkadiusz Czech. Każdy zespół zaprojektował własne ulotki i plakaty, które informują o objawach i profilaktyce chłoniaka. Dziewczyny rozdawały ulotki między innymi w Tesco i na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach. Plakaty zostały umieszczone w trzydziestu autobusach. W autobusach nowocześnie wyposażonych (10 różnych linii np. 820, 19, 64, 129) są także wyświetlane krótkie spoty o objawach i profilaktyce chłoniaka opracowane przez dziewczyny. Zespoły prowadzą lekcje na temat chłoniaka w pierwszych klasach naszego liceum i innych szkołach tarnogórskich, zwracając szczególną uwagę na objawy tej choroby – wysoką gorączkę,

    

nocne poty, spadek wagi ciała. W całej Polsce do udziału w programie zgłosiło się 636 zespołów (najwięcej z województwa śląskiego). Osiemdziesiąt najbardziej aktywnych i twórczych spośród nich przejdzie do finału. W finale programu zaprojektują kampanię społeczną, która będzie emitowana w mediach na terenie całego kraju. Takie aktywności stwarzają szansę na zmianę statystyk dotyczących zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. 

 

         

  ZAPRASZAMY DO GRY

 

  SUKCES MICHAŁA DECA

 

  PRACA I MOC


Mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic serdecznie zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Szukamy haka na chłoniaka”. Zabawę i rywalizację chcemy połączyć z szeroko pojętą profilaktyką chorób nowotworowych. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 22 lutego 2014 r. w godz. 9.30-12.30 na obszarze obejmującym ścisłe centrum Tarnowskich Gór (Rynek, ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Piłsudskiego).

 

 


25 stycznia odbył y się w Katowicach zawody okręgowe XLIII Olimpiady Biologicznej. W całym kraju test pisało 616 uczniów, w województwie śląskim – 64. Michał Dec – uczeń klasy 3a (o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym) został laureatem eliminacji okręgowych (zajmując 5 miejsce w województwie) i został przez komitet okręgowy zgłoszony do zawodów centralnych olimpiady. Michał Dec jest już finalistą etapu centralnego Olimpiady Geograficznej (został nim jako uczeń pierwszej klasy).

 


Kolejne spotkanie z serii wykładów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 17 grudnia 2013 roku. Tym razem tematem była praca i moc. Uczniowie klasy 2f mieli okazję do udziału w licznych, ekscytujących doświadczeniach. W eksperymencie z piłką lekarską niesioną poziomo i lekką piłką wnoszoną po schodach przekonaliśmy się, że tragarz przenoszący przedmioty na równym terenie nie wykonuje w rzeczywistości żadnej pracy.

 

         

  SPOTKANIE Z PROF. IRENEUSZEM KAMIŃSKIM

         

W ramach Staszicowych Dni Kultury i Nauki uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panem dr hab. Ireneuszem Kamińskim (absolwentem Staszica z 1982 roku). Pan Kamiński jest profesorem w Instytucie Nauk Prawnych PAN, prowadzi działalność naukową w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego. Wykłada na polskich i zagranicznych uniwersytetach. Jego naukowe zainteresowania dotyczą antropologii i socjologii prawa, teorii prawa, prawa europejskiego oraz praw człowieka. Jest także ekspertem Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi i wolności mediów, koordynatorem projektów monitorujących przestrzeganie europejskich wymogów dotyczących wolności mediów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej kandydują- cych do UE, doradcą szeregu organizacji zajmujących się obroną praw człowiek.

 

Jest autorem licznych publikacji (m.in. „Prawo i słuszność”, „Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”), współautorem komentarza do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jako praktykujący adwokat był pełnomocnikiem rodzin ofiar zbrodni katyńskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – zob: http://www.hfhr.pl/ Jedno z pierwszych pytań skierowanych do profesora brzmiało: Jak po Staszicu robi się taką karierę? Pan Kamiński opowiedział młodzieży o sobie, o swoich zainteresowaniach podczas nauki w liceum i o chwili, w której poczuł, co chciałby studiować w przyszłości. Następna część spotkania przebiegała wokół spraw bieżącej polityki dotyczących m.in. Unii Europejskiej czy Ukrainy. Padło wówczas pytanie: Co dało Unii wejście do niej Polski? Odpowiedź była zaskakująca: „Dało jej wiedzę o rzeczywistej sytuacji w tej części Europy”.

   

Nie zabrakło pytań o dzisiejsze studia prawnicze na polskich i zagranicznych uniwersytetach. Spotkanie trwało półtorej godziny. Profesor obiecał, że jeszcze nas odwiedzi. Dziękujemy i zapraszamy. Organizatorem spotkania była pani Joanna Kroczek. 

         

  O KONSTYTUCJI

 

  "KAMERDYNER"

 

  MICHAŁ MAJNICZ W STARYM


We wtorek 14 stycznia 2014 roku klasy trzecie dopingowały swoim przedstawicielom podczas Turnieju Wiedzy o ustroju i Konstytucji RP, Była to już IV edycja Turnieju. Tym razem jego formuła polegała na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania zamknięte i dwa otwarte oraz dwa wizualne. Pierwsze dotyczyły ustroju i Konstytucji, w drugich chodziło o rozpoznanie polityka oraz budynku rządowego.

 

 


W trakcie realizacji projektu interdyscyplinarnego uczniowie klasy 2c stworzyli recenzje filmu Lee Danielsa „Kamerdyner”. Wybrane fragmenty ich tekstów zamieszczamy poniżej. Zainteresowani mogą również zapoznać się z książką, na kanwie której stworzono scenariusz filmu (dostępna w szkolnej bibliotece).


 


Do zespołu aktorskiego Narodowego Starego Teatru w Krakowie dołączył Michał Majnicz (absolwent Staszica z 1996 roku). Wystąpił w roli Piłsudskiego w sztuce „Bitwa Warszawska 1920” Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki - http://www.youtube.com/ Teatr Stary pod dyrekcją Jana Klaty znalazł się w ostatnich miesiącach w centrum medialno-politycznej polemiki (lub – jak kto woli – nagonki).

 

         

  1% DLA STOWARZYSZENIA

         

Stowarzyszenie na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Postanowienie w tej sprawie podjął Sąd Rejonowy w Gliwicach, wpisując Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000393017. Decyzja ta umożliwia przekazanie Stowarzyszeniu 1% podatku dochodowego w deklaracji podatkowej za rok ubiegły.
Działalność stowarzyszenia zaczęła się na pomaturalnym zjeździe klasy IV c, która ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w 1977 roku. Absolwenci uznali, że warto dla swojej szkoły coś zrobić. Był to pierwszy impuls do powołania Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. Zostało ono zarejestrowane 7 listopada 2007 roku. Powstało ono z inicjatywy absolwentów szkoły, byłych i obecnych jej pracowników, ich przyjaciół, ludzi kultury i nauki miasta i powiatu. Przewodniczącą stowarzyszenia została pani profesor Alfreda Garczarek-Bendkowska, która w latach 1972-1989

 

uczyła w Staszicu historii. Stowarzyszenie za cel swój obrało przywrócenie pierwotnego kształtu reprezentacyjnemu budynkowi szkoły, przez dziesięciolecia eksploatowanemu bez uwzględniania jego architektonicznej i historycznej wartości. Ze składek członków stowarzyszenia odrestaurowano konstrukcję żeliwną klatki schodowej i balustrady na schodach, dębowe pochwyty przy balustradach, oryginalny historyczny dzwonek przy wejściu do szkoły, odtworzono w pierwotnym kształcie wielkie drzwi wejściowe do budynku szkoły, odnowiono dwie zachowane pary drzwi z pierwotnego wystroju szkoły oraz dokonano odtworzenia 14 par drzwi do szkolnych pomieszczeń. Stowarzyszenie za cel swój obrało także propagowanie osiągnięć i drogi życiowej wybitnych absolwentów szkoły, upamiętnianie postaci zasłużonych tarnogórskich pedagogów.
Działania stowarzyszenia możecie Państwo wesprzeć, ofiarowując 1% swojego podatku, poprzez wpisanie w deklaracji podatkowej numeru KRS 0000393017.

 


 

         

  UKRYTA EUROPA

 

  RANKINGI

 

  TAJEMNICZE MURY


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosił konkurs fotograficzny „Ukryta Europa”, którego celem było zwrócenie uwagi na nieznane lub zapomniane obiekty, upamiętniające wydarzenia historyczne i mające wpływ na historię Europy. Konkurs miał charakter ogólnopolski, a wszystkie wyróżnione prace mają szansę znaleźć się w kalendarzu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

 


W ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny uwzględnione zostało nasze liceum. Najważniejsze z tych rankingów to XVI Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” oraz ranking wyników edukacyjnych liceów ogólnokształcących opracowany przez XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - http://12lo.ehost.pl/statystyka2.php


 


Z dokumentacji architektonicznej budynku naszej szkoły, którą zaprojektował Heinrich Herzog pozostało niewiele. Kilka kart przechowuje Archiwum Państwowe w Katowicach (sygnatura 12/1433/195): widok południowej elewacji szkoły (bez daty) i projekt sali gimnastycznej. Zachowane projekty potwierdzają jednak autorstwo Herzoga w stosunku do szkoły i sali gimnastycznej – która pierwotnie miała ciekawe formy.

 

         

  PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE - TANGRAMY

         

W ramach realizacji projektu interdyscypli- narnego uczniowie klasy 2d układali wykonane przez siebie tangramy we wzory z czasów pierwszej wojny światowej oraz wymyślili szereg własnych. Tangram chiński to kwadrat, który składa się z siedmiu części. Celem tej gry jest ułożenie większej figury według przygotowanego wzorca. W trakcie zabawy należy przestrzegać kilku reguł: trzeba wykorzystać wszystkie części, elementy muszą leżeć obok siebie (nie mogąc na siebie zachodzić), części łamigłówki można odwracać na drugą stronę. Łamigłówka bierze swój początek ze sztuki układania stołów na przyjęcia. W chińskiej książce z XII wieku zobrazowano 76 układów przypominających kwiaty, łopoczącą flagę czy pasmo górskie. Na początku XIX wieku przeniesiono problem na układanie klocków. Zabawa była bardzo popularna w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku.

 

Stanowiła ulubioną rozrywkę Napoleona podczas zesłania na Wyspie Świętej Heleny. Z czasem zamiast tradycyjnej siedmioczęściowej układanki wprowadzono kilkanaście łamigłówek. W ich produkcji specjalizowała się niemiecka firma Richter, która przemianowała tangram na Kopfzerbrecher, czyli „dręczygłowę”. W czasie pierwszej wojny światowej produkty Richtera były bardzo popularne wśród żołnierzy tkwiących w okopach. Najpopularniejszy był Schützengraben Geduldspiel, czyli „pasjans okopowy”. Układane figury kojarzyły się z zajęciami żołnierzy. Przedstawiały m.in. granat, rewolwer, armaty czy zeppelina i były wymyślane przez samych żołnierzy. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na pytanie, jak wykonać łamigłówkę odpowiedzi udzielają Piotr Gretszel, Szymon Janta i Manuel Chwolik z klasy 2d.

 

 

         

  A WEEK OF VARIETY

 

  W SEJMIE

 

  ZABAWA Z FUNKCJĄ


A week of variety, try your English again! We had decided to organize a week of variety to start from Monday and finish on Friday before Christmas break. As such on Monday there was a short workshop, the aim of which was to compare history of Poland and Greece in terms of Nazi occupation during the Second World War. The short presentations were prepared by students from IB together with the teacher Ms. M. Karnówka. Why did we mention Greece?

 

 


Grupa 40 uczniów uczestniczyła w przedmiotowej wycieczce do Warszawy. Tym razem w programie była wizyta w Sejmie RP oraz zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Pojechaliśmy do Sejmu, aby na miejscu dowiedzieć się m.in. jakie są funkcje Sejmu, jak wygląda proces uchwalania ustawy, na czym polega praca posła. Zwiedzając budynek, uczniowie zobaczyli Salę Posiedzeń Sejmu, Hall Główny, Salę Kolumnową i inne miejsca istotne dla prac Sejmu.

 


Klasy 2d i 3b rzucają wyzwanie! Patrząc na standardowy wzór z dwoma lub trzema wartościami bezwzględnymi zastanawiamy się nad jego wyglądem (zwłaszcza na kartkówkach!) i stawiamy sobie pytanie o to, jak bardzo dodanie następnych wartości bezwzględnych skomplikuje wykres. Uczniowie klas 2d i 3b wykonywali tego typu wykresu (jako nieobowiązkowe zadanie domowe).

 


         

  MICHAŁ OLESZCZYK SZEFEM FESTIWALU W GDYNI

         

Za profil artystyczny Festiwalu Filmowego w Gdyni, najważniejszej imprezy prezentującej film polski, odpowiadać będzie Michał Oleszczyk (absolwent Staszica z 2001 roku). 8 stycznia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał go na trzyletnią kadencję (2016-2016) na stanowisko dyrektora artystycznego festiwalu. Michał Oleszczyk studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też się doktoryzował. Był wykładowcą UJ i UW. Jest autorem książki „Gorycz wygnania. Kino Terence’a Daviesa” i współautorem około dwudziestu (w tym tak znaczących jak trzytomowa praca „Mistrzowie kina amerykańskiego”, do której napisał rozdziały poświęcone filmom Griffitha, Bogdanovicha i Andersona). Od 2003 roku jego recenzje i artykuły krytyczne często zamieszczały takie czasopisma ja, „Kino”, „Tygodnik Powszechny”, „Przekrój”, „Dwutygodnik”, „Fandor”, „Sight and Sound”, „RogerEbert com”. Pisze w dwu językach. Z angielskiego tłumaczył zarówno teksty filmoznawcze, jak i literackie – jest też współautorem wywiadu-

 

rzeki z Guyem Maddinem „Kino wykolejone”. Współpracuje z dużymi portalami filmowymi w USA. Doświadczenie w organizacji działań artystycznych zdobył najpierw jako dyrektor artystyczny a potem rzecznik festiwalu Off Plus Camera w Krakowie, współorganizator pokazów kina polskiego w Irish Film Institute w Dublinie oraz współtwórca Polish Filmmakers NYC, organizacji promującej polskie kino w Nowym Jorku. Internauci znają jego blog „Ostatni fotel po prawej stronie” (wybrany w konkursie Onetu w 2010 roku Blogiem Roku w kategorii „Kultura”) – http://michaloleszczyk.blogspot.com/ Jest laureatem nagrody im. Krzysztofa Mętraka (najważniejszej polskiej nagrody dla młodych krytyków filmowych), nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Krytyka Filmowa” (w 2012 roku), stypendystą tygodnika „Polityka”. W ubiegłych latach kilkukrotnie prowadził zajęcia dla uczniów i nauczycieli Staszica. Obserwując od lat z dumą i radością działania Michała Oleszczyka, życzymy mu powodzenia…

 


Zainteresowanym proponujemy zapoznanie się z jego tekstami dostępnymi w bibliotece szkolnej oraz wywiadami, do których linki zamieszczamy poniżej

https://www.youtube.com/
http://www.e-splot.pl/
http://www.sfp.org.pl/
http://wyborcza.pl/

         

  BIENNALE PLAKATU

 

  DUMA I UPRZEDZENIE

 

  TARNOGÓRSKIE FORTELE


W katowickiej galerii BWA do 2 lutego trwa wystawa 23. Biennale Plakatu Polskiego, podczas którego prezentowane są prace zarówno młodych adeptów tej formy wypowiedzi, jak i już uznanych twórców. Wśród prezentowanych dzieł znalazła się praca Iwony Cichy (absolwentki Staszica z 2007 roku). Jej prezentowany na wystawie plakat „Animal abuse. It hurts” otrzymał I nagrodę The 5th World Biennial of Student Poster, Novi Sad (Serbia 2012).

 

 


W jednej pierwszych scen „Dumy i uprzedzenia” padają słowa oceniające młodego kawalera: „Jeśli znajduje przyjemność w tańcu, to, oczywista, łatwo mu przyjdzie się zakochać.” To połączenie wydaje się być uzasadnione, bowiem bal był, według dziewiętnastowiecznej obyczajowości, najlepszą okazją do zawarcia znajomości (a w efekcie małżeństwa).

 


 


Pięć opowiadań ze zbioru „Obcy i inne tarnogórskie opowiadania” Mieczysława Filaka rekonstruuje (lub konstruuje) historię miejsc szczególnych w topografii naszego miasta. Oprócz lokalnego kolorytu spaja je sensacyjna konwencja, w jakiej autor przedstawia okoliczności budowy kościoła św. Anny, pojawienia się rzeźby w narożnej ścianie budynku Sedlaczka, założenia parku miejskiego czy udostępnienia zwiedzającym Sztolni Czarnego Pstrąga.

 

         

  ZE STASZICA DO GOOGLE

         

W dwu spotkaniach z Marcinem Brodziakiem - absolwentem Staszica i pracownikiem firmy Google - wzięło udział ponad sześćdziesięciu uczniów i uczennic liceum. Pan Marcin Brodziak przedstawił nam swoją historię od czasów uczęszczania do naszego liceum (w latach 1997-2001), informatycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, aż po praktyki, a w końcu pracę w firmie Google. Pytał również o nasze postrzeganie studiów informatycznych i konfrontował je ze swoimi doświadczeniami, dzięki czemu obalił niektóre mity na ich temat. Zaznaczał również istotną rolę matematyki i języka angielskiego na uczelni i w późniejszej pracy. Podkreślał także, że nie wystarcza nauka w szkole lub później na uczelni, gdyż równie ważna jest samodzielna praca oraz umiejętność logicznego myślenia. Ukończenie studiów dla większości ludzi oznacza czas rozpoczęcia kariery zawodowej. Pan Marcin miał ambicje,

 

by pracować dla najlepszych firm Doliny Krzemowej i swoją przygodę z Google rozpoczął właśnie od stażu w USA, który okazał się drogą do stałego zatrudnienia u informatycznego giganta. Odsłonił przed nami kulisy pracy informatyka i jej zróżnicowanie w zależności od stanowiska, podkreślając przy tym ogromną rolę umiejętności pracy w grupie. Dyskutowaliśmy też o tym, czym jest dobra praca. Wśród wielu wniosków wyciągnęliśmy dwa główne: najważniejsze jest to, abyśmy pracowali w dobrym zespole oraz aby praca dawała nam możliwość rozwoju. Marcin Brodziak zaznaczył także, iż informatyka jest zajęciem nie tylko dla mężczyzn i równie dobrze mogą się w niej odnaleźć kobiety, które obecnie są twórczyniami wielu innowacyjnych projektów. Nasz prelegent przedstawiał nam również swoje codzienne obowiązki, projekty nad którymi pracował (m. in. Gmail i Planowanie

 


Podróży) oraz oczywiście warunki pracy, z których słynie firma Google. Dłuższą chwilę poświęcił też innowacyjnym rozwiązaniom i nowym produktom swojego pracodawcy. Pod koniec znalazł się też czas na pytania i dyskusję. Oczywiście nie zabrakło też miejsca na popularną zabawę - głuchy telefon w wersji informatycznej.

 

         

  TEST EDUKACJA - ZAWÓD

 

  ... NA SPITZBERGEN

 

   GÓRY DLA MĄDRYCH


Jaki kierunek studiów wybrać? Takie pytanie zadają sobie nie tylko trzecioklasiści. Również wielu z nich nie jest jeszcze pewnych swojej odpowiedzi - przyszłego kierunku kształcenia i ścieżki kariery zawodowej. Wszystkim dotąd niezdecydowanym, a także uczniom klas niższych można polecić profesjonalny test doradztwa zawodowego ,,Edukacja – Zawód”, dostępny w wersji on-line na stronie internetowej: http://www.test.oic.lublin.pl. Test oraz uzyskanie wyników są bezpłatne, na rozwiązanie należy przeznaczyć około 30 minut.

 

 


Uczniowie o rozszerzonym programie nauczania geografii (klasy Ie, IIb, IId) mieli okazję posłuchać opowieści i podziwiać ciekawe zdjęcia z całorocznej stacji badawczej w Hornsund na Spitzbergenie. Prelekcję prowadziła absolwentka Staszica (maturę zdała w 2003 roku), doktorantka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pani mgr Elżbieta Majchrowska, która kilkakrotnie uczestniczyła w badaniach naukowych tego zimnego zakątka świata położonego na północ od wybrzeży Norwegii.

 

 


Coraz popularniejsza staje się turystyka odbywająca się w skrajnych warunkach, coraz częściej czytamy i słuchamy opowieści o śmiałkach, którzy w klapkach weszli na Rysy albo i wyżej. Ktoś w krótkich spodenkach zdobył szczyt powyżej 5000 m n.p.m. Podobno w kilka godzin można przemierzyć wiele kilometrów na szlaku, podobno bez picia i jakiegokolwiek wyposażenia zdobyto Mont Blanc. Czy to prawda? Na potwierdzenie można znaleźć w Internecie odpowiednie filmiki.

 

         

  WYNIKI MATURY 2013 OPRACOWANE...

         

Wyniki matur absolwentów Staszica z 2013 roku zostały poddane analizie na lekcjach statystyki przez uczniów klasy 3b oraz przez uczniów klasy 2d w ramach projektu realizowanego na lekcjach matematyki oraz informatyki w biznesie. Ze szczegółową analizą wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym można zapoznać się na naszej stronie. /tutaj/

W ubiegłym roku do matury w Staszicu przystąpiło 206 uczniów. Wszyscy przystępujący do matury zdali egzamin. Oprócz obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego absolwenci przystąpili do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym z języka polskiego (41 osób), matematyki (84 osoby) i języków obcych (134 osoby) oraz do egzaminów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z biologii (37 osób), chemii (32 osoby), fizyki (19 osób), historii (14 osób), geografii (35 osób), wiedzy o społeczeństwie (16 osób), historii sztuki (6 osób) i filozofii (2 osoby). Sukces ubiegłorocznych maturzystów mierzyć trzeba w wielu wymiarach – wynikami procentowymi i staninowymi, porównaniem

 

tych wyników z wynikami innych uczniów w liceach w kraju, województwie i powiecie, wynikami edukacyjnej wartości dodanej, wynikami rekrutacji na studia. W ramach realizowanego projektu uczniowie klas 2d i 3b nie tylko analizowali sukces swoich starszych kolegów, ale również uświadomili sobie możliwości i ograniczenia analizy statystycznej. Zastanawiali się nad tym, jak profesjonalnie interpretować wyniki analizy statystycznej oraz nad tym, które sposoby wykorzystywania analiz statystycznych w marketingu i promocji można uznać za etyczne, a które budzą wątpliwości. Przykładowo rozważali problem, w jaki sposób należy obliczać i przedstawiać porównanie wyników osiągniętych przez absolwentów szkoły z wynikami innych uczniów. W działaniach promocyjnych różnych szkół pojawiają się trzy metody. Spróbujmy zastosować je w przypadku wyników uczniów naszego liceum z matematyki na poziomie podstawowym. Średni wynik uczniów naszego liceum wyniósł 81,2 %. Średni wynik w liceach województwa śląskiego – 65,3 %. Można więc słusznie twierdzić, że wynik naszych uczniów był o 15,9 punktów procentowych wyższy od wyniku w województwie lub też przeliczając go

 


na procenty uznać, że był on wyższy o 25 % (65,3 % + p×65,3 % = 81,2 %). Obie te metody przedstawiania wyników uznaliśmy za etyczne – choć wyraźnie widać, że poprzez zastosowanie drugiej z nich wzmacnia się wrażenie wywierane przez dane statystyczne. Jako nieetyczne uczniowie uznali podejmowane czasem próby łączenia wyników z egzaminów pisemnych i ustnych (zdawanych i ocenianych wewnątrz szkoły) i porównywanie uśrednionych w ten sposób wyników uczniów danej szkoły z wynikami egzaminów zewnętrznych uczniów innych szkół.

 

         

   WYNIKI EWD

 

   STANINY

 

   PRZED WOJNĄ


Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych http://ewd.edu.pl/ ogłoszono nowe wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej za lata 2011-2013. Wynika z nich, że II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach jest szkołą zarówno o wysokich wynikach maturalnych, jak również o wysokiej efektywności mierzonej EWD http://matura.ewd.edu.pl.

  

 


W dniu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego absolwent liceum dowiaduje się, że osiągnął na nim określony rezultat procentowy. Załóżmy, że jest to 65 % z egzaminu na poziomie rozszerzonym z geografii… 65%... Hm… Tylko trochę ponad połowę… Chciałoby się 100%... A więc… Czyżby porażka?

 

 

 


Wśród szkolnych dokumentów zachowała się zszywka z dokumentacją egzaminu dojrzałości w Państwowym Gimnazjum im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach z roku 1934. Składają się na nią protokoły wraz z tematami egzaminów i pracami uczniów. Do egzaminu dopuszczono 33 uczniów. 4 czerwca przystąpili do egzaminów z języka polskiego i historii.

 

         

  NA WIGILII U "SERDECZNYCH"

         

Członkowie Szkolnego Koła Caritas mieli zaszczyt gościć w Miasteczku Śląskim na wigilijce Stowarzyszenia „Serdeczni” – organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnogórskim. Co roku „Serdeczni” wyróżniają osoby i organizacje wspomagające ich działania. W tym roku wśród wyróżnionych znalazło się koło Caritas działające przy II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica. Jak zaczęła się nasza współpraca? Pod koniec kwietnia bieżącego roku opiekun koła prof. Hanna Trykowska zaproponowała naszym wolontariuszom z klas drugich i pierwszych wykorzystanie majowej przerwy w zajęciach na pracę w integracyjnej świetlicy środowiskowej na osiedlu Przyjaźń. Jedenaście osób podjęło wyzwanie i odwiedziło świetlicę w tym czasie. Były to: Marta Blazy i Monika Sklorz (z ówczesnej klasy IIc), Patrycja Dąbrowska, Małgorzata Jacek, Aleksandra Kamińska, Weronika Butrym i Patrycja Ochman (z klasy Ia), Gabrysia Łukasik i Natalia Pawlińska (z klasy

 

Ib), Janina Korpak i Justyna Wydra (z klasy Ie). Niektóre z nich znalazły czas także później, gdy już trwały normalne zajęcia w szkole i odwiedzały świetlicę w maju i czerwcu. Najbardziej wytrwałe okazały się Patrycja Dąbrowska i Janina Korpak, które dzieciom niepełnosprawnym w świetlicy „Serdecznych” poświęciły całe wakacje. W nowym roku szkolnym nasze wolontariuszki kontynuowały pracę w świetlicy i popołudniami pomagały dzieciom w odrabianiu lekcji, bawiły się z nimi i służyły pomocą w przygotowywaniu występów, czy też wykonywaniu prac plastycznych. Najwierniejsze i najbardziej oddane tej pracy okazały się znowu Patrycja Dąbrowska (z klasy IIa) i Janina Korpak (z klasy IIe). Oprócz nich udzielały się także Małgorzata Jacek (z klasy IIa), Gabrysia Łukasik i Natalia Pawlińska (z klasy IIb). W czasie wigilijki 14 grudnia nasze wolontariuszki wysłuchały mnóstwa pochwał z ust pani Prezes Stowarzyszenia dr Gabrieli Kowalskiej, a także pani kierownik świetlicy Teresy Achtelik i rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wręczyły

 


one na ręce pani Prezes dla wszystkich dzieci ze świetlicy upominek przygotowany przez całe nasze Koło – ciasteczka i pierniczki własnego wypieku opakowane w pomysłowe, ozdobne torebki. W czasie ferii zimowych w świetlicy „Serdecznych” będą organizowane półkolonie. Przykład Patrycji i Janki zachęcił do współpracy wiele osób, które chcą swój wolny czas podczas ferii poświęcić innym. Liczymy na nich!

 

         

   NASZE SPOTKANIE

 

   SZLACHETNA PACZKA

 

   DAR KRWI


O swoim doświadczeniu w wolontariacie piszą Janina Korpak i Patrycja Dąbrowska: „Stowarzyszenie >>Serdeczni<<, które od 15 lat zrzesza osoby niepełnosprawne i ich rodziny, utworzyło w 2008 roku świetlicę. Znajduje się ona na osiedlu Przyjaźń w „Domu Marzeń”. Ma charakter integracyjny, tzn. uczęszczają do niej zarówno osoby niepełnosprawne, jak i zdrowe pochodzące z rodzin z trudną sytuacją. Można tam spotkać osoby takie jak ośmioletniego Przemka, ale także trzydziestopięcioletniego Adama z porażeniem dziecięcym.

  

 


Po raz kolejny nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję charytatywną „Szlachetna paczka”. W 2013 roku „Szlachetna paczka” odbyła się po raz trzynasty. W pierwszej edycji projektu grupa studentów z duszpasterstwa akademickiego w Krakowie kierowana przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia „Wiosna”) obdarowała 30 ubogich rodzin. W 2012 roku projekt organizowany był w 432 lokalizacjach w całej Polsce przez 7800 wolontariuszy. Jedną paczkę przygotowywało średnio 17 darczyńców.

 

 


19 grudnia w naszej szkole odbyła się wyjazdowa akcja krwiodawstwa. Przyjechał do nas zespół pielęgniarek i lekarzy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Dawcą krwi lub jej składników może być zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, legitymująca się dokumentem tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Krwiodawstwo w Polsce ma charakter honorowy, co oznacza, że poza ściśle określonymi wyjątkami opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.

 

         

  MARATON LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL

         

Od kilku lat w naszym liceum działa szkolna grupa Amnesty International, angażująca się w akcje związane z przestrzeganiem praw człowieka. Organizowaliśmy już akcję „Stop przemocy wobec kobiet”, „Control Arms” i uczestniczymy w maratonach pisania listów. Maraton Pisania Listów odbywa się corocznie w weekend tygodnia, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (10 grudnia). W ciągu dwóch dni listy w obronie prześladowanych pisane są bez przerwy. Akcja zapoczątkowana została przez polską sekcję Amnesty International w 2001 roku. W tym roku, 13 grudnia, przyłączając się do akcji, napisaliśmy kilkadziesiąt listów wsparcia. Mieliśmy okazję wyrazić opinie i wstawić się m.in. w imieniu trzynastu uwięzionych działaczy opozycji w Bahrajnie, próbowaliśmy wspomóc społeczność Badia East z Nigerii, której zniszczono setek domów, żądaliśmy ujawnienia od polskiego rządu faktów związanych z istnieniem tajnych więzień CIA lub wspieraliśmy Romów, mieszkających na terenie nieformalnego obozowiska we Wrocławiu, którym grozi przymusowe wysiedlenie. W tym roku w Polsce napisano 214 472 listy, a na całym świecie wysłano 1 568 910 listów. W tej akcji Amnesty International Polska jest najbardziej zaangażowanym krajem w świecie. Wszyscy znają piosenkę „One” zespołu U2, ale już nie wszyscy wiedzą, że jest ona także symbolicznym hymnem. Kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny w 1981 roku, irlandzki zespół wraz z Bono dedykowali „Solidarności” utwór „New Year's Day" . Dziś U2 jest grupą-ikoną wspierającą działalność Amnesty International, a hymnem organizacji stała się piosenka „One”. Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie

 

naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom. Organizacja jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z 1977 roku za „wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na całym świecie". Amnesty International finansuje swoją działalność głównie ze składek członkowskich i datków od indywidualnych osób. Amnesty nie przyjmuje jakiejkolwiek pomocy rządowej, a przyjmowanie datków od przedsiębiorstw i innych organizacji podlega licznym obostrzeniom. Zasadami działania Amnesty International są: pełna niezależność polityczna i finansowa oraz maksymalny obiektywizm. Mimo to jest ona często w wielu krajach (głównie tych, które często represjonują swoich obywateli) oskarżana o wspieranie Zachodu i propagowanie jego idei. Przeczą temu jednak akcje wymierzone w naruszenia praw człowieka dokonywane przez rządy wielu krajów zachodnich, takie jak protesty przeciwko torturom i pozasądowemu przetrzymywaniu ludzi przez USA w Guantanamo. Amnesty International liczy obecnie 2 mln 200 tys. członków w 150 krajach świata. Centrala AI – tzw. międzynarodowy sekretariat – znajduje się w Londynie. Początki Amnesty International sięgają listopada 1960, kiedy brytyjski prawnik, Peter Benenson przeczytał w prasie o dwóch portugalskich studentkach skazanych na 7 lat więzienia za wzniesienie toastu za wolność. 28 maja 1961 w londyńskim tygodniku „The Observer” pojawił

 


się jego artykuł „Zapomniani więźniowie”, wzywający do solidarnego działania w obronie więźniów sumienia (osób więzionych za wyrażanie swoich poglądów, które nie stosowały przemocy ani nie nawoływały do nienawiści) oraz sprzeciwu wobec ustawicznego łamania praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jedną z form działalności AI są Pilne Akcje, czyli ogólnoświatowe akcje ogłaszane przez Amnesty International, polegające na wysyłaniu listów - apeli w sprawie osób, których podstawowe prawa są zagrożone lub łamane. Dotyczą one m.in. osób zagrożonych egzekucją lub torturami, aresztantów pozbawionych kontaktu z prawnikiem, rodziną albo opieki medycznej oraz więźniów sumienia. Podstawą każdej Pilnej Akcji jest krótki tekst składający się z opisu przypadku, wskazówek dotyczących treści apelu oraz adresów, na które należy go wysłać. Język listu może być dowolny, przy czym jeżeli nie jest to angielski ani język urzędowy danego kraju, sugerowane jest podkreślenie nazwiska osoby, w sprawie której się pisze. Z danych Amnesty International wynika, że dzięki Pilnym Akcjom udało się w ciągu ostatnich 30 lat uratować 16 600 osób.

         

   NELSON MANDELA

 

   W CHWILI PRÓBY

 

   WARSZTATY COACHINGU


Protester. Prisoner. Peacemaker.

 

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.”

Nelson Mandela, Long Walk to Freedom

 

 

 

 


Powieść „Ludzie Julya” Nadine Gordimer (południowoafrykańskiej laureatki Nagrody Nobla z 1991 roku) została skonstruowana jak pułapka. Po pierwsze w pułapce znalazła się rodzina Smalesów, którzy podczas zamieszek zwiastujących upadek systemu apartheidu zdecydowali się uciekać do wioski ich wieloletniego służącego, Julya. Odcięci od informacji, w lęku o życie swoje i trójki dzieci, oczekują w miejscu odciętym od świata na dalszy rozwój wydarzeń.

 

 

 


Studenci doradztwa filozoficznego i coachingu Uniwersytetu Śląskiego poprowadzili warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie klas III B i III F. Tematem pierwszego z nich była „atrakcyjność interpersonalna". Prowadzący Piotr Jaroś zwrócił uwagę na wiele czynników, które pozytywnie wpływają na nasze relacje z innymi, w tym na aktywne słuchanie i szacunek. Wszystkim wydają się one z pozoru oczywiste, jednak warte odnotowania i zrozumienia jest to, jak bardzo mogą zmienić nasze relacje z ludźmi.

 

         

  SREBRNE SKRZYDŁO - WYSOKIE LOTY

         

Tegoroczną nagrodę „Srebrne Skrzydło” przyznawaną przez burmistrza Tarnowskich Gór otrzymało II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. Burmistrz Arkadiusz Czech przyznał swoją nagrodę naszemu liceum „za wkład w kształcenie i wychowanie patriotyczne wielu pokoleń mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic”. Do nagrody zgłosił szkołę Pan dr Tadeusz Torbus (radny Rady Miasta i absolwent Staszica). Rekomendację wsparła kapituła nagrody pod przewodnictwem wicemarszałek Senatu RP Pani senator Marii Pańczyk-Poździej. W bieżącym roku wraz z naszym liceum nagrodę tę otrzymali: prof. dr hab. Marek Piechota (polonista z Uniwersytetu Śląskiego, absolwent Staszica) i Hufiec ZHP im. Powstańców Śląskich. Uroczystość wręczenia

 

nagród miała miejsce 11 listopada podczas gali w pałacu w Rybnej. W ubiegłych latach laureatami „Srebrnego Skrzydła” zostali inni wybitni absolwenci Staszica – Marian Broniec, Marek Kandzia, Krystian Krzemiński, Krystian Oleszczyk, Paweł Sowa, Krzysztof Śmieja, Marek Wroński, Stanisław Wyciszczak. Z kolei absolwentami Staszica wśród honorowych Obywateli Miasta Tarnowskie Góry są: Bernard Drzyzga, Piotr Guzy, Stanisław Hager, Joachim Janik, Bolesław Lubosz, Jan Miodek, Zygmunt Pejsak, ks. Remigiusz Sobański, Stefan Wylężek.

 

 
         

   NAGRODA PREMIERA

 

   ZA NAPRAWIANIE ŚWIATA

 

   PUCHAR KURATORA


9 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych. W gronie stypendystów jest także uczennica naszego liceum – Anna Szczepanek. Uroczystość zorganizowana została w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu. Wyróżnionym przez Prezesa Rady Ministrów uczniom dyplomy wręczał wicekurator oświaty w Katowicach Tadeusz Żesławski. Podczas uroczystości odebrało je 101 uczniów z terenu m.in. Tarnowskich Gór, Gliwic, Zabrza, Bytomia.

 

 

 


7 października odbyła się w Warszawie uroczystość wręczenia nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Kapituła nagrody wyróżniła w tym roku ośmioro nauczycieli, wśród których znalazła się pani profesor Anna Włodek z naszego liceum. Nagrodę im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" przyznaje Centrum Edukacji Obywatelskiej, z inicjatywy Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu oraz we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

 

 


21 października 2013 odbyły się w Sosnowcu uroczystości, podczas których dokonano podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół województwa śląskiego o Puchar Kuratora Oświaty za rok szkolny 2012/2013. Nasza szkoła w kategorii dziewcząt zajęła II miejsce i została nagrodzona pucharem oraz nagrodą finansową na zakup sprzętu sportowego. Nagrodę z rąk Kuratora Oświaty pana Stanisława Fabera odebrali nauczyciele wychowania fizycznego Monika Jaworska i Radosław Kuciński.