Historia

wrz
01

W OKRESIE PRUSKIM

PAUL WOSSIDLO (1836-1921) pierwszy dyrektor szkoły w latach 1870-1900; biolog; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego …

DETAIL
wrz
01

Czasy i ludzie

Polskie gimnazjum w budynku funkcjonować zaczęło w 1922 roku. W roku 1925 szkoła przyjęła nową nazwę – Państwowe Gimnazjum Męskie im. Księcia Jana Opolskiego.

By admin | Historia . Losy szkoły
DETAIL
wrz
01

Na rzecz odnowy budynku

Stowarzyszenie na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach zarejestrowane zostało 7 listopada 2007 roku. Powstało ono z inicjatywy absolwentów szkoły, byłych i obecnych jej pracowników, ich przyjaciół, ludzi kultury i nauki miasta i powiatu.

By admin | Losy szkoły
DETAIL
wrz
01

PIERWSZY PATRON – KSIĄŻĘ JAN II OPOLSKI

Jan II Dobry (ok.1460 – 1532) był ostatnim przedstawicielem opolsko-raciborskiej linii Piastów. Początkowo sprawował władzę wspólnie z młodszym bratem Mikołajem II.

By admin | Losy szkoły
DETAIL
wrz
01

OKOLICZNOŚCI ZMIANY PATRONA

Postać patrona szkoły księcia Jana II Opolskiego była dla władz partyjnych w oczywisty sposób niewygodna (z przyczyn – jak wtedy mówiono – „klasowych”).

By admin | Losy szkoły
DETAIL
wrz
01

OBECNY PATRON

Stanisław Staszic (1755-1826) – ksiądz, publicysta, mąż stanu, uczony, filantrop. Zgodnie z życzeniem matki został księdzem: kształcił się w Wałczu i Poznaniu, gdzie kończył seminarium duchowne.

By admin | Losy szkoły
DETAIL
wrz
01

W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

JÓZEF PIERNIKARCZYK (1885-1946) nauczyciel tarnogórskiego gimnazjum męskiego w latach 1923-1936

DETAIL
wrz
01

PO 1945 ROKU

STANISŁAW CIEKLIŃSKI Urodził się w Samborze 14 listopada 1902 roku. Naukę w gimnazjum rozpoczął w Brodach w 1914 r. Przerwała ją wojna. W 1923 roku ukończył Państwowe Gimnazjum im. J. Kochanowskiego we Lwowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zdał egzamin na nauczyciela języka polskiego wraz z historią literatury polskiej jako przedmiotem głównym i historią […]

DETAIL