Na rzecz odnowy budynku

Na rzecz odnowy budynku

Stowarzyszenie na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach zarejestrowane zostało 7 listopada 2007 roku. Powstało ono z inicjatywy absolwentów szkoły, byłych i obecnych jej pracowników, ich przyjaciół, ludzi kultury i nauki miasta i powiatu. W swoich założeniach stowarzyszenie odwołało się do projektu założycieli szkoły, która zaistniała w wyniku połączenia finansowego i organizacyjnego wysiłku podmiotów publicznych i społecznych. Do wybudowania i utworzenia w roku 1873 pierwszej na terenie rejencji placówki szkolnictwa średniego przyczyniły się donacje samorządu miasta, organizacji zawodowych i ponad stu osób prywatnych.

          Stowarzyszenie za cel swój obrało przywrócenie pierwotnego kształtu reprezentacyjnemu budynkowi, który przez dziesięciolecia eksploatowany był bez uwzględniania jego architektonicznej i historycznej wartości. Członkowie stowarzyszenia gromadzą składki z przeznaczeniem na renowację i odtworzenie detali architektonicznych, kasetonowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, stolarki okiennej, eklektycznej klatki schodowej, secesyjnej balustrady głównych schodów.

W zamierzeniu założycieli stowarzyszenia pozyskane środki mają zostać zaangażowane w uzgodnieniu z planami remontowymi Powiatu Tarnogórskiego i ewentualnymi pozyskanymi środkami zewnętrznymi.

Cykl remontów budynku rozpoczęło osuszanie budynku i wymiana instalacji elektrycznej – zdjęcia pokazujące zakres prac przedstawiono w galerii.