Z nosorożcem włochatym sam na sam

Z nosorożcem włochatym sam na sam

Można tu zobaczyć jedynego na świecie zachowanego w całości, wraz ze skórą i tkankami miękkimi, nosorożca włochatego liczącego ok. 30 tysięcy lat. Najcenniejszymi okazami Muzeum Przyrodniczego PAN w Krakowie  są kopalne szczątki zwierząt tzw. megafauny plejstoceńskiej.

Klasy o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym tematykę zoologiczną podsumowują podczas warsztatów właśnie w krakowskim muzeum. Na szczególną uwagę zasługuje w nim wystawa poświęcona dziesięcionogom, jednemu z najbardziej zróżnicowanych rzędów skorupiaków.  Najliczniej prezentowane są kraby, np. japoński krab pacyficzny – największy gatunek na świecie. Urozmaiceniem wystawy jest część z koralowcami, które budują najbogatsze po lasach równikowych ekosystemy na świecie. I kolejne licznie reprezentowane wystawy: motyle, świat gadów, mięczaki świata –  tutaj szczególną osobliwością jest okazała muszla przydaczni olbrzymiej, gatunku należącego do największych małży świata oraz łodzika – jedynego głowonoga posiadającego muszlę zewnętrzną.

Z kolei zwieńczeniem nauki anatomii człowieka jest zapoznanie się z eksponatami zgromadzonymi w jednym z najstarszych tego typu muzeów – Muzeum Anatomii Collegium Medicum UJ. Znajdujemy tu preparaty z osteologii, artrologii, anatomii porównawczej oraz tzw. preparaty „mokre” z zakresu anatomii narządów głowy, szyi, trzewi klatki piersiowej, jamy brzusznej.

Bardzo cenne są preparaty uzyskane przy użyciu najnowszych mas wypełniających, dzięki którym możliwe jest wnikliwe badanie łożysk naczyniowych różnych narządów przy pomocy np. mikroskopii skaningowej. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas biologiczno-chemicznych, kandydatów na studia medyczne. Ze względu na specyfikę – „Naw Muzeum obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania eksponatów.