Klimatycznie…

Klimatycznie…

Słowo „klimat” i  wyrażenie „zmiany klimatyczne” to  – według wielu portali internetowych – najpopularniejsze  hasła w roku 2019 na świecie.

Z tym tematem próbujemy się zmierzyć również realizując projekt w klasach z rozszerzeniem geografii. Jesienią uczestniczymy w wykładach na Wydziale Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych na świecie. Czy na zmiany klimatyczne kluczowy wpływ ma działalność  człowieka? W jakim stopniu działania człowieka mogą zahamować zmiany klimatu? Jakie mamy szanse na poprawę jakości życia przy zmieniających się warunkach klimatycznych? Również jesienią część uczniów brała udział w  happeningu zorganizowanym na terenie naszego miasta. Inną formą happeningu klimatycznego są scenki rodzajowe prezentujące warunki klimatyczne, warunki życia i ubiór ludzi zamieszkujących w poszczególnych strefach klimatycznych i regionach świata. Zabawa pozwala nam na lepsze zrozumienie przemian, których jesteśmy  świadkami.