Dla kandydatów

sty
29

Kryteria rekrutacji

1. Rekrutację do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737), Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148).

By admin | Kryteria naboru
DETAIL
sty
01

Terminy i kryteria rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: Od 13 maja do 17 czerwca 2024 r.  (do godz. 15.00) kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy ze strony https:///slaskie.edu.com.pl ) podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna. Od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. (do godz. 15.00) – termin dostarczenia do liceum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku […]

By admin | Inne-3 . Terminy
DETAIL
sty
04
sty
04
sty
04
sty
04
sty
04
sty
04