Inne-3

Gru
20

Terminy i kryteria rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.  (do godz. 15.00) kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15.00) – termin dostarczenia do liceum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz […]

By admin | Inne-3 . Terminy
DETAIL
wrz.
01

Uczniowie i absolwenci o wyborze Staszica

https://youtu.be/Cq3d8s-yxGc https://youtu.be/puSDxJH43gM https://youtu.be/1kwOMEU8_TY https://youtu.be/mSH9P4qRmxI https://youtu.be/Eu2zI1dwbIM https://youtu.be/IKJp6q9fuFY https://youtu.be/yCfSdOA1124 https://youtu.be/ktouv-nAicc https://youtu.be/KKqTVSisuQ0 https://youtu.be/8eKkI7-yMiI https://youtu.be/1zAX3hlXY_I https://youtu.be/TA32L4kKfac https://youtu.be/a2Kw8FTo5jo https://youtu.be/4kkXT-F8ihg https://youtu.be/9fbmDLaS5Po https://youtu.be/0gFAJPqEa2c https://youtu.be/Ri8Sw0eb9UU https://youtu.be/CNzpXpqNwsc https://youtu.be/CA9KSEUqX8Y https://youtu.be/V9XdAaf1Hao https://youtu.be/DAJwl3fE6rs https://youtu.be/jPO9HM7KbTM https://youtu.be/fyjnMVChZc0 https://youtu.be/XO-KnFU6ojE
By admin | Inne-3
DETAIL
wrz.
01

Klasa medialno-prawna (humanistyczna)

W klasie medialno-prawnej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy języka polskiego i historii. Program klasy uzupełnią zajęcia z zakresu wiedzy o mediach i zajęcia poświęcone analizie dzieł filmowych i plastycznych. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich (prawo, dziennikarstwo, administracja, archeologia, historia sztuki, pedagogika, politologia, polonistyka, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, etnologia, stosunki międzynarodowe, teatrologia, filmoznawstwo, resocjalizacja) i w szkołach artystycznych.

By admin | Inne-3
DETAIL
wrz.
01

Klasa matematyczno-fizyczna

W klasie matematyczno-fizycznej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy matematyki i fizyki. Program klasy uzupełnią zajęcia z zakresu matematyki politechnicznej. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych (m.in. informatyka, architektura, budownictwo, automatyka, robotyka, transport, telekomunikacja, logistyka, inżynieria biotechnologiczna).

By admin | Inne-3
DETAIL
wrz.
01

Klasa geograficzno-angielska

W klasie o rozszerzonym nauczaniu geografii i języka angielskiego uwzględnimy także zajęcia z zakresu turystyki. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich (geodezja, stosunki międzynarodowe, filologie obce, politologia, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne) i ekonomicznych.

By admin | Inne-3
DETAIL
wrz.
01

Klasa biologiczno-chemiczna

W klasie biologiczno-chemicznej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy biologii i chemii. Celem tych klas jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach medycznych (medycyna, farmacja, stomatologia, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia), uniwersyteckich (biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria) i na akademiach wychowania fizycznego (ratownictwo medyczne, fizjoterapia).

By admin | Inne-3
DETAIL
wrz.
01

Klasa matematyczno-angielska

W klasie o rozszerzonym nauczaniu matematyki i języka angielskiego celem jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach politechnicznych (w tym architektura, budownictwo, automatyka, robotyka, transport, logistyka), uniwersyteckich i ekonomicznych.

By admin | Inne-3
DETAIL
Sty
09

Kryteria rekrutacji

1. Rekrutację do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737), Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148).

By admin | Inne-3 . Kryteria naboru
DETAIL