Mówi Jakub (student geoinżynierii i górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)

Mówi Jakub (student geoinżynierii i górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)