Warsztaty w galerii Przytyk

Warsztaty w galerii Przytyk

Klasy medialno-prawne wzięły udział w warsztatach analizy dzieł plastycznych w tarnogórskiej Galerii Przytyk. Galeria prezentowała do drugiej połowy października wystawę Natalii Rybki „Obszar wspólny/obszar własny”. Oto co sama artystka mówi o swoich pracach: „Człowiek niemalże wynurza się ze splotu roślin, a nieraz w sposób niedający się odróżnić, stapia się z otoczeniem. Zarówno to otoczenie jak i człowiek wzajemnie rezonują i pozostawiają ślad w danej przestrzeni”.

My natomiast przyglądaliśmy się tej twórczości z różnych perspektyw – w zależności od literackiego kontekstu, nad którym właśnie pracowaliśmy na lekcjach języka polskiego. I tak klasa 2pb (analizująca obecnie „Hamleta” Szekspira) skupiła się przede wszystkim na interpretacji obrazu, w którym Natalia Rybka przywołuje „Ofelię” Johna Everreta Millaisa. Z kolei uczniowie klasy 2B (zajmujący się koncepcją mikrokosmosu i makrokosmosu w literaturze barokowej) interpretowali obrazy Natalii Rybki w kontekście malarstwa Arcimboldo czy „Opłakiwania” Mantegny.