W laboratoriach UŚ

W laboratoriach UŚ

W ramach współpracy z Wydziałem Przyrodniczym Uniwersytetu Śląskiego klasa 1d (biologiczno-chemiczna) wzięła udział w zajęciach „Obraz przyrody w obiektywie mikroskopu elektronowego” w Laboratorium Mikroskopii Skaningowej. W pierwszej części teoretycznej, popartej bardzo interesującym pokazem multimedialnym, uczniowie Staszica zostali zapoznani z metodami przygotowywania preparatów, zasadą działania mikroskopu elektronowego skaningowego, zastosowaniem SEM w nauce i technologii.

W części praktycznej uczennice i uczniowie mieli możność przygotowania wybranego obiektu roślinnego i obserwacji w mikroskopie elektronowym skaningowym – w tym pokazu pracy i wykonywania fotografii w zapisie cyfrowym.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z możliwościami, które oferuje współczesna mikroskopia elektronowa w zakresie obrazowania materii biologicznej na poziomie komórek, tkanek i organów organizmów roślinnych i zwierzęcych, a także obiektów chemicznych, fizycznych i materiałowych.

Kolejne warsztaty odbyły się w Laboratorium Biologii Molekularnej. Te zajęcia pozwoliły uczennicom i uczniom poznać sprzęt (taki jak termocykler, ultrawirówka, spektrofotometr Nano) i jego praktyczne zastosowanie w technikach inżynierii genetycznej, dokonując podczas warsztatów profesjonalnej izolacji DNA i łańcuchowej reakcji polimerazy.

Następne zajęcia z cyklu planujemy w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin oraz Biochemii.