W księgarniach biografia księdza Blachnickiego

W księgarniach biografia księdza Blachnickiego

W wydawnictwie WAM ukazała się blisko 600-stronicowa biografia księdza Franciszka Blachnickiego (absolwenta naszej szkoły) autorstwa Tomasza P. Terlikowskiego.

Franciszek Blachnicki był uczestnikiem kampanii wrześniowej, działaczem konspiracji, więźniem Oświęcimia i innych obozów hitlerowskich. Właśnie w nich poznał swoją życiową drogę – wcześniejszy, gimnazjalny, tarnogórski okres w życiu Blachnickiego określa Terlikowski mianem czasu „nieba w płomieniach”. To określenie – zapożyczone z tytułu powieści Jana Parandowskiego – oznacza czas młodzieńczego buntu przeciw tradycji religijnej. Po wojnie Blachnicki był twórcą nowatorskich form pracy duszpasterskiej, w tym m.in. metody rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych), która w latach sześćdziesiątych rozwinęła się w Ruch Światło – Życie. Organizował społeczną akcję przeciwalkoholową Krucjata Trzeźwości (po jej zlikwidowaniu przez władze w 1961 roku był więziony i skazany na 13 miesięcy więzienia). W roku 1982 osiadł w Carlsbergu i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Pozostawił bogaty dorobek naukowy i ascetyczno-formacyjny; był autorem ponad stu publikacji z zakresu teologii pastoralnej, redaktorem „Biuletynu Odnowy Liturgii”. W 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.  W roku 2015 odbyła się sesja kardynałów i biskupów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która zaakceptowała dokumentację procesu, co potwierdził papież Franciszek, wydając zgodę na promulgowanie dekretu o heroiczności jego cnót.

Dla zainteresowanych postacią księdza Blachnickiego – książka znajduje się w szkolnej bibliotece.