terminy

gru
20

Terminy i kryteria rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.  (do godz. 15.00) kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15.00) – termin dostarczenia do liceum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz […]

By admin | Archiwum
DETAIL