Ciekliński

wrz
01

PO 1945 ROKU

STANISŁAW CIEKLIŃSKI Urodził się w Samborze 14 listopada 1902 roku. Naukę w gimnazjum rozpoczął w Brodach w 1914 r. Przerwała ją wojna. W 1923 roku ukończył Państwowe Gimnazjum im. J. Kochanowskiego we Lwowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zdał egzamin na nauczyciela języka polskiego wraz z historią literatury polskiej jako przedmiotem głównym i historią […]

DETAIL