2021

gru
20

Terminy i kryteria rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: Od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.  (do godz. 15.00) kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. (do godz. 15.00) – termin dostarczenia do liceum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz […]

By admin | Inne-3 . Terminy
DETAIL