Staszic na ŚUM

Staszic na ŚUM

W czasie spotkania na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach dyrektor Staszica odebrał z rąk Prorektora ds. Kształcenia prof. Oskara Kowalskiego list gratulacyjny skierowany do nauczycielii absolwentów naszej szkoły. Wyróżnienie to przyznane zostało 6 szkołom z terenu województwa śląskiego, z których największa ilość absolwentów została przyjęta w wyniku ubiegłorocznej rekrutacji na wszystkie wydziały Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas spotkania z władzami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dyrektorzy liceów partnerskich zostali zapoznani z ofertą edukacyjną oraz rozwijającymi się planami współpracy uniwersytetu ze szkołami średnimi. Będziemy kontynuować tradycyjne już formy współdziałania, jak i włączymy się w realizację nowych projektów oferowanych uczniom liceum przez ŚUM.