Seminarium Bogolubova-Infelda

Seminarium Bogolubova-Infelda

Mateusz Sutor  (z klasy 3a) oraz Michał Szudy (z klasy 2a) wraz z opiekunem panią Aleksandrą Kluzą uczestniczyli w Seminarium Bogolubova-Infelda w Poznaniu, w ramach którego poznali możliwości współpracy szkół polskich z międzynarodowymi instytucjami badawczymi, odwiedzili Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu oraz uczestniczyli w wykładach dotyczących najnowszych osiągnięć fizyki jądrowej.

Unikatowość Obserwatorium w Borówcu polega na tym, że jako jedyna placówka naukowa w Polsce prowadzi jednocześnie lokalne i globalne badania geodynamiczne oraz metrologiczne w zakresie czasu. W tym celu wykonuje regularne pomiary przy użyciu techniki laserowej (Satellite Laser Ranging – SLR) i Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnych (Global Navigation Satellite System – GNSS), takich jak GPS, GLONASS, czy Galileo.

Unikatowość Obserwatorium podkreśla fakt, że wyniki obserwacji laserowych uzyskiwane pikosekundowym oraz nanosekundowym impulsowymi laserami typu Nd:YAG wykorzystywane są m. in. do wyznaczania orbit różnych satelitów oraz obiektów (typu – śmieć kosmiczny), pozycji i prędkości stacji naziemnych, współczynników pola grawitacyjnego Ziemi i ich zmian w czasie (modeli pola grawitacyjnego Ziemi) oraz wyznaczania parametrów ruchu obrotowego Ziemi. Obserwatorium jako jedyna polska placówka wspiera światowe badania w dziedzinie wyznaczania rotacji satelitów oraz śmieci kosmicznych, które mają istotne znaczenie dla poprawy teorii wyznaczania orbit sztucznych obiektów na orbitach okołoziemskich.  Unikatowe badania w zakresie metrologii czasu dotyczą realizacji polskich skal czasu atomowego TA-PL oraz UTC(PL) oraz porównywania własnych zegarów atomowych (masery wodorowe oraz wzorce cezowe) za pomocą różnych technik satelitarnych i światłowodowych z innymi laboratoriami w Polsce i na świecie. Laboratorium czasu i częstotliwości w Obserwatorium w Borówcu (AOS) jest wiodącym tego typu laboratorium w Polsce i jednym z najlepszych na świecie.