prof. dr hab. Wacław Osadnik

prof. dr hab. Wacław Osadnik

– profesor lingwistyki, literatury i przekładu; wykładowca i badacz na Wydziale Filmu i Literatury Porównawczej oraz na Wydziale Neofilologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Alberta w Edmonton (Kanada); od lat kontynuuje prace nad funkcjonalnością metod formalnych w naukach humanistycznych oraz nad zastosowaniem teorii sieci do nauki języka; członek Rady Doradczej Instytutu Studiów Austriackich i Środkowoeuropejskich Wirth;