Poznajcie pasję Piotra Bendkowskiego

Poznajcie pasję Piotra Bendkowskiego

7 marca 2021roku odbyły się egzaminy Szkoły Sztuk Walk Seimeikan podlegającej pod Aikido Yoshinkan Federation z siedzibą w Tokio. Na egzaminach tych Piotr Bendkowski z klasy 1a zdał na pierwszy dan.

         Aikido jest to japońska sztuka walki wymyślona przez o-sensei Morihei Ueshiba (1883-1969 r.). Zainspirował się on jūjutsu (obecnie znanym jako ju-jitsu, którego nazwa bierze się od słów ju – łagodność, płynność i jutsu – sztuka w rozumieniu sztuka walki) oraz sztuką walki mieczem. Z tych powodów Aikido jest bardziej płynne od innych sztuk walki i jest w nim mniej uderzania, bo bazuje na przejmowaniu i wykorzystywaniu energii ataku przeciwnika. Ueshiba i jego Aikido zaczęły robić się popularne w latach dwudziestych XX w. Dzięki temu został w 1925r. zaproszony do  Akademii Marynarki w Tokio, gdzie zaprezentował swoją sztukę walki zdobywając uznanie japońskiej marynarki wojennej. Po tym wydarzeniu zaczął nauczać oficerów marynarki oraz japońską policję. Nauczanie kontynuował aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie nauczanie wszelkich sztuk walki zostało zakazane przez amerykańskie siły okupacyjne, jednak Aikido jako sztuka harmonii (której nazwa pochodzi wszak od słów ai – zjednoczenie, ki – energia i do – droga) miało pewne możliwości na rozwój. W latach pięćdziesiątych Ueshiba rozpoczął podróżowanie po Japonii i nauczanie oraz popularyzowanie Aikido. Robił to aż do śmierci w 1969 roku. Z kolei Yoshinkan Aikido jest to odłam Aikido utworzony przez ucznia Ueshiby Gozo Shiodę(1915-1994 r.) po zakończeniu II wojny światowej. Jest to najbardziej twardy w rozumieniu brutalny odłam Aikido, który został wymyślony konkretnie dla japońskiej policji i którego policja ta uczy się do dziś.

         O swojej drodze Aikido Piotr Bendkowski pisze: „Szkoła Sztuk Walk Seimeikan została założona przez shihan Sebastiana Śliwińskiego (6 dan), który pobierał nauki u zmarłego w 2009 r. Kiyoyuki Terada mającego wówczas najwyższy stopień Aikido Yoshinkan – 10 dan –  i będącego najważniejszą osobą w szkole.Moja droga Aikido zaczęła się 14 września 2011 roku kiedy to rozpocząłem treningi pod okiem senpai Anny Kocorek w Tarnowskich Górach. Podczas drogi tej brałem udział w wielu seminariach sztuk walki: w 18 seminariach egzaminacyjnych pod przewodnictwem shihan Sebastiana Śliwińskiego (6 dan), 10 seminariach Seimeido (walki samurajskim mieczem) pod przewodnictwem soke Sebastiana Śliwińskiego, 7 seminariach pod przewodnictwem shihan Matsuo Masazumi (8 dan Yoshinkan Seiseikai Aikido), 1 seminarium pod przewodnictwem shihan Hiromishi Nagano (8 dan Yoshinkan Aikido), 2 seminariach pod przewodnictwem dojocho Yoshinkan Aikido Masahiko Noriki (7 dan), 4 seminariach wiosennych SSWS, na które zapraszani byli mistrzowie różnych sztuk walki m. in. Andrzej Kowalczyk (5 dan ju jitsu), Wiesław Pikor (7 dan Combat Aikido), Jacek Chęciński (8 dan ju jitsu), Marcin Kryń (3 dan jubi jitsu), 2 seminariach wiosennych AZCA pod przewodnictwem Pawła Handzlika (10 dan ju jitsu, karate oraz krav-maga, prezes Polskiej Federacji Sztuk Walki i Sportów Obronnych), 2 seminariachRAIMEI pod przewodnictwem Wiesława Pikora (7 dan Combat Aikido) oraz Rafała Habila (5 dan Combat Aikido).          Najbardziej pamiętnym seminarium, w jakim miałem przyjemność brać udział, było Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki Raimei w Rzeszowie 27 kwietnia 2019, którego celem było upamiętnienie zmarłego wtedy Rafała Habila mającego nieoceniony wkład w działalność szkoły. Na seminarium tym pojawiło się wielu instruktorów – Tadeusz Rybka (5 dan), Sławomir Zięba (5 dan Combat Ju Jutsu), instruktor z Czech Jan Paldus (5 dan) oraz inni, którzy – jak i nasza szkoła – cenili Rafała Habila za oddanie i zaangażowanie w przekazywanie wiedzy.”