Pomagamy Kasi

Pomagamy Kasi

4 marca na przerwach między lekcjami sprzedawane były ciasta przygotowane  przez uczniów i wyroby rękodzielnicze. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na dofinansowanie remontu łazienki niepełnosprawnej koleżanki z Tarnowskich Gór. Wyroby rękodzielnicze przygotowała samodzielnie Kasia, która oczekuje naszego wsparcia.

Uzbieraliśmy kwotę 648,90 złotych i 20 eurocentów. Podziękowania za zaangażowanie w trakcie kiermaszu należą się zwłaszcza: Julii Beśce, Natalii Węgrzyn, Marcie Kluczek, Ewie Nowak, Oli Klepacz, Martynie Gandawskiej, Darii Daniel (z klasy 3c), Ryszardowi Gołkowskiemu, Wiktorii Doleżych (z klasy 1d), Alicji Plucie, Sabinie Bindrich i Kacprowi Kuberkowi (z klasy 2d), Antoninie Kowarze, Julii Marcinkowskiej i Julii Pisarskiej (z klasy 1b), Alicji Kasperczyk (z klasy A1), Kajetanowi Paszkowi (z klasy D1) i Małgorzacie Dudzie (z klasy 3a).