Nowy terminarz

Nowy terminarz

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

 

Od 13 maja do 17 czerwca 2024 r.  (do godz. 15.00) kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy ze strony https:///slaskie.edu.com.pl ) podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna.

 

Od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. (do godz. 15.00) – termin dostarczenia do liceum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz termin złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

 

12 lipca 2024 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Od 12 lipca do 18 lipca 2024 r. (do godz. 15.00) – rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia kandydata do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały dostarczone we wcześniejszym terminie.

 

19 lipca 2024 r. (do godz. 14.00) – Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.