Krzysztof Sośnica

Krzysztof Sośnica

Krzysztof Sośnica (absolwent Staszica) postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Jest obecnie najmłodszym profesorem tytularnym w Polsce. Prof. dr hab. Krzysztof Sośnica ukończył kierunek geodezja i kartografia (specjalizując się w geoinformatyce) na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaledwie 11 lat temu. Stopień naukowy doktora fizyki i astronomii uzyskał w 2014 roku na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii, a doktora habilitowanego – w dyscyplinie geodezji i kartografii – w 2016 r. na WIŚiG UPWr. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przed dwoma laty we wrocławskim plebiscycie „30 Kreatywnych Wrocławia” nazwano go „Strażnikiem sztucznych satelitów Ziemi” (zob. https://www.wroclaw.pl/30-kreatywnych-wroclawia/2018/krzysztof-sosnica

Zainteresowanych postacią nowego profesora zapraszamy na stronę Uniwersytetu Przyrodniczego: https://www.upwr.edu.pl/absolwenci/16875/krzysztof_sosnica.html