Mówi Szymon (student informatyki i ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

Mówi Szymon (student informatyki i ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)