Mój rok z Jane Austen

Mój rok z Jane Austen

Projekt literacko-filmowy „Mój rok z Jane Austen” powołały do istnienia uczennice klasy medialno-prawnej wraz ze swą opiekunką profesor Sylwią Koj. Inspiracją projektu była dwusetna rocznica urodzin najpopularniejszej pisarki Anglii.

Uczestniczki projektu postanowiły uczcić ten fakt, dlatego spotykały się cyklicznie,  by analizować język, styl i charakter prozy Jane Austen a zwłaszcza filmowych adaptacji jej powieści.  Poddały ocenie: psychologię  postaci, tło obyczajowe epoki, relacje rodzinne i społeczne nakreślone przez pisarkę. Szukały kontekstów  psychologicznych i kulturowych do jej dzieł, spadkobierców jej stylu i dowcipu.

Każdemu  spotkaniu, zgodnie z ideą epoki, towarzyszyła twórczość artystyczna członkiń klubu. Zapraszani goście inspirowali nas swym talentem rękodzielniczym i zaangażowaniem. Były to spotkania pełne wzruszeń, radości, intymnych zwierzeń i kobiecej serdeczności.