Marcin Olek

Marcin Olek

Najlepszą lokatę z Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego wśród wyników osiągniętych przez lekarzy dentystów śląskiego samorządu uzyskał Marcin Olek (absolwent Staszica). Wynik ten jest trzecim w kraju.

Marcin Olek jest studentem Szkoły Doktorskiej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, współautorem kilku publikacji naukowych, trzykrotnym zdobywcą pierwszego miejsca na International Medical Congress of Silesia w latach 2016-2018. W latach 2016-2018 był przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.