Laureatka konkursu „Inwazja roślin”

Laureatka konkursu „Inwazja roślin”

Julia Grudowska z klasy 2d została laureatką ogólnopolskiego konkursu na poster naukowy na temat roślin inwazyjnych w najbliższym otoczeniu. Konkurs ,,Inwazja Roślin” zorganizowany został przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Rośliny inwazyjne to gatunki, które nie są rodzime dla ekosystemów, a które, gdy znajdą się w środowisku naturalnym, mogą negatywnie wpływać na to środowisko, powodować szkody gospodarcze i na zdrowiu człowieka. Stwarzają przede wszystkim zagrożenie dla rodzimej bioróżnorodności, np. poprzez ograniczenie występowania lub eliminowanie rodzimych gatunków. Przyczyną pojawiania i rozprzestrzeniania się gatunków obcego pochodzenia są przede wszystkim masowy transport, handel i turystyka. Czasem ich pojawienie się jest całkowicie przypadkowe, np. przybywają w nowe miejsca w produktach spożywczych, drewnie, opakowaniach, pojemnikach, wodach balastowych.