Klasa medialno-prawna

Klasa medialno-prawna

W klasie medialno-prawnej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy języka polskiego i historii.
Program klasy uzupełnią zajęcia z zakresu wiedzy o mediach i zajęcia poświęcone analizie dzieł
filmowych i plastycznych. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach
uniwersyteckich (prawo, dziennikarstwo, administracja, archeologia, historia sztuki, pedagogika,
politologia, polonistyka, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, etnologia, stosunki
międzynarodowe, teatrologia, filmoznawstwo, resocjalizacja) i w szkołach artystycznych. Liceum w
ramach realizacji programu klas medialno-prawnych współpracuje z Uniwersytetem SWPS w
Katowicach. Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie
osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili liczne
sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach: polonistycznej, historycznej,
filozoficznej, anglistycznej, języka francuskiego, teologicznej, artystycznej (w sekcji plastyki i muzyki),
wiedzy o mediach, wiedzy o filmie i komunikacji społecznej oraz wiedzy o prawie, wiedzy o III RP i
wiedzy o społeczeństwie. Równocześnie aktywnie i licznie brali udział w różnych zajęciach
dodatkowych. W ramach warsztatów uczniowie uczestniczyli w zajęciach medioznawczych
prowadzonych przez dziennikarzy TVS i TVN, mediów ogólnopolskich i lokalnych, specjalistów public
relation. Brali udział w zajęciach i warsztatach psychologii społecznej organizowanych we współpracy
z Kołem Naukowym Studentów Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie zainteresowani
teatrem mieli możliwość wystąpić w spektaklach (m.in. „Ja – prezydenta?” wg tekstu Hanny Samson,
„Szał” wg tekstów młodopolskich, „Lalki” wokół tekstu Bolesława Prusa, „Historie rodzinne” w języku
angielskim wg oryginalnego scenariusza) i koncertach. Uczestniczyli w licznych zajęciach
interdyscyplinarnych, np. poświęconych twórczości Jane Austen i J.R.R. Tolkiena, psychologii
multimediów, walce o prawa mniejszości narodowych w USA czy motywom medycznym w sztuce
współczesnej. Uczestniczą cyklicznie w warsztatach wokół wystaw stałych i czasowych sztuki dawnej i
współczesnej, w tym m.in w warsztatach interpretacji dzieł sztuki w galeriach i muzeach w Berlinie,
Wiedniu i Dreźnie, w Muzeum Narodowym i MOCAK-u w Krakowie, Muzeum Śląskim w Katowicach,
Muzeum Historii Katowic. Zainteresowania kulturą polską i europejską rozwijali organizując sesje
popularnonaukowe uczestnicząc w warsztatach translatorskich, biorąc udział rokrocznie w imprezach
Staszicowego Forum Kobiet. Uczestniczyli w zajęciach prawoznawczych w Sądzie Rejonowym w
Tarnowskich Górach i Sądzie Okręgowym w Katowicach, Staszicowych Wieczorach Literackich i
Wieczorach Filmowych, „Lekcjach czytania” we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym” i UŚ.
Udzielali się podczas świątecznych zbiórek żywności oraz jako wolontariusze koła „Caritas” i TPD,
organizując zajęcia teatralno-edukacyjne dla przedszkolaków „Uczą się – mali i duzi przyjaciele”. Brali
udział w międzynarodowym projekcie wymiany ze szkołą w Bawarii, w wycieczkach do Włoch
Północnych i Londynu. Klasa medialno-prawna zaprasza uczniów z pasją i otwartą głową, pragnących
się rozwijać i zmieniać (również tych, którzy chcieliby dopiero odnaleźć swoją życiową drogę).