Klasa z rozszerzonym nauczaniem geografii i języka angielskiego

Klasa z rozszerzonym nauczaniem geografii i języka angielskiego

W klasie o rozszerzonym nauczaniu geografii i języka angielskiego uwzględnimy także zajęcia z zakresu turystyki. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich (geodezja, stosunki międzynarodowe, filologie obce, politologia, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne) i ekonomicznych. Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie z klas o tych rozszerzonych przedmiotach nauczania osiągali wyniki od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili liczne sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach (geograficznej, ekonomicznej, anglistycznej, germanistycznej, polonistycznej i olimpiadzie przedsiębiorczości) oraz konkursach (m.in. ogólnopolskim konkursie geologicznym organizowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny, Olimpiadzie „O diamentowy indeks AGH”, konkursie języka angielskiego Fox, Ogólnopolskim Konkursie na członków Jury Młodych Festiwalu Kina Niezależnego OFF Camera, Konkursie Wiedzy o RFN). Równocześnie aktywnie i licznie uczestniczyli w różnych zajęciach dodatkowych. W ramach szkolnego koła PTTK organizowane są w trakcie weekendów rajdy rowerowe i górskie oraz biegi na orientację, natomiast w czasie wakacji – obozy wędrowne. Trasy obozów wiodły wzdłuż polskiego wybrzeża oraz szlakami Karpat, Beskidów i Sudetów. Uczniowie mają szansę zdobyć Górską Odznakę Turystyczną. Uczestniczą w warsztatach geograficzno-przyrodniczych na Mierzei Wiślanej i wyspie Wolin we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, przy okazji zwiedzając Toruń, Gdańsk, Malbork i Ciechocinek. Realizowali cykliczne projekty w ramach „Kwartału Reportażu” i „Kwartału z Przyszłością”. Brali udział w nocnych Maratonach Filmowych kinematografii angielskiej i amerykańskiej w oryginalnej wersji językowej. Uczestniczyli w tygodniowych wyjazdowych warsztatach w ramach programu Szkoła Liderów oraz współpracowali z przebywającymi w naszym liceum studentami z Indii, Gruzji, Meksyku i Indonezji. Z native speakerami spotykali się w trakcie warsztatów „Nauka bez granic” w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego. Uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Wielkiej Brytanii (Londynu, Cantenbery, Salisbury i Oxfordu) i wyjeździe do USA. Uczniowie spotykają się z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, np. podczas zajęć poświęconych podstawom zarządzania i rynkowi walutowemu, rzadkim zjawiskom pogodowym i zmianom klimatycznym, turystyce alternatywnej. Uczestniczą w cyklu wykładów na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i współpracują z Górnośląskim Państwowym Instytutem Geologicznym w Sosnowcu, tarnogórskim Oddziałem PTTK i Fundacją „Nauka bez Granic”. Spotykali się z podróżnikami (np. Wojciechem Piestrakiem czy Elżbietą Majchrowską, absolwentką Staszica, badaczką Spitzbergenu, pierwszą kobietą, która spędziła noc polarną na stacji). Uczestniczyli w wycieczkach do Włoch, Bawarii, Wiednia, Berlina, Londynu i USA. Uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (na temat praw pracowniczych). Współorganizowali Dzień Tolkiena, Dzień przedsiębiorczości i Święto Liczby π. Współpracowali jako wolontariusze ze Stowarzyszeniem „Plasterek”, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Miejskim Oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin „Pomocni” w Ożarowicach. Klasa o rozszerzonym nauczaniu geografii i języka angielskiego zaprasza uczniów, którzy chcą odnaleźć się wśród wyzwań nowoczesnego świata. Program tej klasy będzie próbował pogodzić trwałe podstawy wiedzy z umiejętnością radzenia sobie w grupie, konkurencją i współpracą.