Kartki z przeszłości

Kartki z przeszłości

W najnowszej edycji „Rocznika Muzeum w Tarnowskich Górach” (tom VI) znajdziemy dwa artykuły, które wiążą się z historią naszej szkoły.

Rafał Ludwikowski w tekście „Zarys dziejów nekropolii ewangelickich w Tarnowskich Górach” przedstawia historię cmentarza, z którym sąsiadowało liceum. Likwidację nekropolii przeprowadziły władze w 1967 roku w ramach usuwania śladów „niemieckiej przeszłości”. Teren wyrównały spychacze. „Większe grobowce wysadzono w powietrze. Cegły z muru cmentarnego trafiły do ogródków działkowych, kamień z grobowców wywieziono na śmietnisko”. Dzisiaj śladem po cmentarzu jest upamiętniający go pomnik od północnej strony budynku szkoły (odsłonięty w 2007 roku). W organizację uroczystości związanej z jego odsłonięciem zaangażowani byli uczniowie i absolwenci Staszica.

Z tekstu Ryszarda Bednarczyka „Ze szkoły do lasu. Ruch Obrony Młodzieży Szkolnej w Tarnowskich Górach w latach 1946-1947” poznajemy epizod z działalności konspiracyjnej podziemia antykomunistycznego. Inspiratorem powstania opisanej organizacji był Marian Kuzior (uczeń trzeciej klasy tarnogórskiego gimnazjum męskiego, szkoły, która funkcjonowała w budynku dzisiejszego liceum). Zarówno działalność organizacji, jak i jej finał wiele mówi o tragicznych wyborach, przed którymi stawali ludzie zaangażowani w ówczesną „wojnę domową”.

„Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” dostępny jest dla zainteresowanych w szkolnej bibliotece.