Józef Szwed (1929-2006)

Józef Szwed (1929-2006)

– dyrygent, pedagog i kompozytor; w latach 1956-1975 korepetytor i dyrygent w Operze Śląskiej w Bytomiu; od 1970 do 1994 roku pedagog Katowickiej Akademii Muzycznej na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej; pełnił funkcję kierownika uczelnianego Studium dla kapelmistrzów orkiestr dętych; na dorobek kompozytorski Józefa Szweda składają się obok nagradzanych na konkursach kompozytorskich „Gitariady” (na skrzypce, wiolonczele i gitarę) i „Scenki baletowej” (na orkiestrę symfoniczną, harfę i fortepian), kompozycje na orkiestrę symfoniczną i różne składy instrumentów, formy wokalne reprezentowane przez pieśni na głos solowy z akompaniamentem orkiestry symfonicznej, opracowania i wiązanki pieśni ludowych (w tym dla Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk) oraz dzieło sceniczne „Miłośnica królewska”, wiązanki pieśni powstańczych, legionowych, śląskich i opracowania popularnych utworów muzyki klasycznej; istotną część twórczości Józefa Szweda zajmuje literatura na orkiestry dęte (marsze, uwertury, suity, concertina);