Dla Nikity z Białorusi i Piotra z Rumunii

Dla Nikity z Białorusi i Piotra z Rumunii

Idea wysyłania paczek świątecznych jest znana na całym świecie i kontynuowana od wielu lat. Do Polski też kiedyś przysyłano paczki. Czasem taką paczkę dostawało się tylko raz w roku. Były w niej zupełnie podstawowe artykuły. Czy te paczki przemieniły Polskę? Nie, ale były źródłem radości i nadziei. Dowodem, że są ludzie, którzy żyją lepiej, przejmują się losem innych i swoją troskę wyrażają w prosty sposób – poprzez świąteczną paczkę.

Dziś my – z inicjatywy Marii Kurko z klasy 1b we współpracy z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Śląskim Oddziałem Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy – troszczmy się o innych – o dzieci zagrożone ubóstwem w Rumunii, Ukrainie i Białorusi, pochodzące z różnych środowisk i kościołów. Nasze paczki dotarły do Nikity z Białorusi i Piotra z Rumunii przez lokalne organizacje społeczne i parafie, współpracujące z Centrum Misji i Ewangelizacji.