Co mówi EWD?

Co mówi EWD?

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie opublikował wyniki EWD za trzyletni okres 2018 – 2020. 

Wyniki egzaminów maturalnych zależą od wielu czynników, w tym od uprzednich osiągnięć uczniów. Wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza są miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznaczać  metoda edukacyjnej wartości dodanej. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. 

Dla każdej szkoły obliczane są ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne dla czterech obszarów nauczania. Pierwszy, humanistyczny, obejmuje język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie. Drugi obszar obejmuje wyniki egzaminu z języka polskiego. Trzeci zakres treściowy, matematyczno-przyrodniczy, obejmuje matematykę, informatykę, fizykę, chemię, biologię i geografię. Czwarty obszar to wydzielona do osobnego wskaźnika matematyka. W szacowaniu wskaźników egzaminacyjnych wykorzystuje się informację o wykonaniu zadań egzaminacyjnych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

We wszystkich tych wskaźnikach wyniki absolwentów naszego liceum lokują się wśród wysokich wyników egzaminu maturalnego i wysokich wyników EWD.

Zainteresowani szczegółami odnajdą pełną informację (w tym wyszukiwarkę szkół i porównywarkę wyników)  pod adresem: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/

Przykładowo przedstawiamy porównanie wyników EWD absolwentów naszego liceum i czterech liceów z Tarnowskich Gór, Bytomia, Lublińca i Piekar Śląskich, które najczęściej wybierali kandydaci starający się o przyjęcie do Staszica.

Poniżej ewolucja wskaźników latach 2010-2020.

Wskaźnik: język polski – ewolucja wyników w latach 2010-2020
Wskaźnik: matematyka – ewolucja wyników w latach 2010-2020
Wskaźnik: matematyczno-przyrodniczy – ewolucja wyników w latach 2010-2020
Wskaźnik: humanistyczny – ewolucja wyników w latach 2010-2020