Agata Jadwiszczok laureatką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Agata Jadwiszczok laureatką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Agata Jadwiszczok uzyskała tytuł laureatki drugiego miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.  Wręczenie nagród laureatom olimpiady miało miejsce w Pałacu Staszica w Warszawie (w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN). 

W pierwszym etapie olimpiady laureatka wybrała temat „Romantyczni świadkowie początków nowoczesności”. Celem jej pracy było przyjrzenie się problematyce stosunku do „szaleństwa” i „szaleńców” w tekstach pierwszych polskich teoretyków i praktyków rodzącej się psychiatrii. W 1800 roku charyzmatyczny lekarz-ryzykant, doktor Philippe Pinel, podjął decyzję o rozkuciu z kajdan krępowanych w ten sposób kobiet w zakładzie dla obłąkanych Salpêtrière. Wydarzenie to uznaje się za początek historii psychiatrii. Jednak w praktyce gest Pinela powinno się uznawać raczej za wezwanie do buntu, głębokiej przemiany poglądów. Pinel wezwał do walki z poprzednimi praktykami, nawoływał do zerwania ze stosowanymi dotąd metodami, przekonywał do zmiany poglądów uważanych wcześniej za standardy europejskiego społeczeństwa. Kim byłaby Mickiewiczowska Karusia, gdyby na scenę historii nauki weszliby polscy uczniowie niemalże legendarnego doktora Pinela?

W drugim i trzecim etapie olimpiady laureatka podjęła się analizy i interpretacji utworów poetyckich. W finale – rozmawiała z komisją o twórczości Krystyny Miłobędzkiej. W przygotowaniach do olimpiady opiekę dydaktyczną nad laureatką sprawował pan profesor Kazimierz Sporoń.

Gratulujemy serdecznie.