4.

4.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica planujemy przyjęcie uczniów do pięciu oddziałów (klas). Będą to: klasa matematyczno-fizyczna, klasa medialno-prawna (z rozszerzonym nauczaniem języka polskiego i historii), klasa biologiczno-chemiczna, klasa z rozszerzonym nauczaniem geografii i języka angielskiego oraz klasa z rozszerzonym nauczaniem matematyki i języka angielskiego.