150 na 150. Zielono wokół nas

150 na 150. Zielono wokół nas

Oprócz szkolnego budynku dostaliśmy w dziedzictwie po naszych poprzednikach również zielone tereny wokół szkoły. 11 października przy szkole pojawiło się kilkanaście nowych drzew – zostawimy je dla następnych pokoleń. Poszczególne klasy posadziły drzewa z imionami i nadały im imiona. Będą się opiekować swymi roślinami a po latach będą mogły obserwować, że to ich drzewo daje cień kolejnym rocznikom uczniów. Wsparli nas: Fundacja Santander Bank Polska i Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie.