150 na 150. W mundurach – rok 1938

150 na 150. W mundurach – rok 1938

W pierwszym rzędzie siedzą nauczyciele Gimnazjum Męskiego im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach – w dwu dalszych stoją uczniowie gimnazjum ubrani w mundury Przysposobienia Wojskowego, młodzieżowej organizacji wojskowej działającej w Polsce w latach 1927-1939. W 1937 roku przysposobienie wojskowe stało się przedmiotem obowiązkowym we wszystkich szkołach średnich i na wszystkich uczelniach. Edukacja tego przedmiotu trwała 2 lata.

Jego materiał programowy podzielono na trzy działy: „strzelectwo”, „walkę” i „służbę”. W ich ramach przewidywano doskonalenie techniki strzeleckiej, pogłębienie umiejętności właściwego zachowania się na polu walki poprzez gry polowe, ćwiczenia bojowe, terenoznawstwo, topografię. Ponadto zwracano uwagę na obowiązki żołnierza, służbę wojskową wartowniczą, inspekcyjną i porządkową, musztrę, organizację życia obozowego oraz ochronę tajemnic wojskowych. Istotną rolę w tym zakresie odgrywały hufce szkolne przysposobienia wojskowego, które prowadził instruktor. Uczestnictwo w nich do 1931 roku było dobrowolne, a później obowiązkowe. Na drugiej stronie zdjęcia zachowały się w doskonałym stanie podpisy sfotografowanych uczniów.