Recytując Lubosza…

Recytując Lubosza…

Uczestnicy wieczoru literackiego poświęconego  Bolesławowi Luboszowi w Miejskiej Bibliotece Publicznej mogli wysłuchać jego wierszy w interpretacji Amelii Jaszczyńskiej i Amelii Sojki (uczennic klasy 2b).

Bolesław Lubosz (absolwent naszej szkoły) był ważną postacią kultury na Śląsku, poetą, prozaikiem, eseistą, tłumaczem literatury niemieckiej, czeskiej, rosyjskiej i łużyckiej, redaktorem wydawnictwa „Śląsk”, czasopism „Poglądy” i „Panorama”. Z jego dorobku warto wymienić tomy poezji („Czas ballady”, „Milczenie węgla”, „Odkrywanie Kolumba”), powieści i opowiadania („Wyjście z ognia”, „Twoja zagłada w Rzymie”, „Cola da Rienzo”), eseje („Bohaterowie i statyści”, „Słowo ojczyste na Śląsku”, „W krainie gwarków i lasów”). Dzięki wspomnieniom osób znających Bolesława Lubosza uczestnicy spotkania mogli poznać sylwetką tego tarnogórzanina, literata, absolwenta naszej szkoły. Proponujemy wysłuchanie nagrania.