Projekt #Komórkomania

Projekt #Komórkomania

To nie moda na lepszy model telefonu, lecz moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się w swoim ciele.

W grudniu  2019 roku uczennice z klasy 3e – Wiktoria Głowniak i Weronika Jasiok – wyszły z inicjatywą przeprowadzenia w szkole akcji  #Komórkomania. Na podstawie materiałów fundacji DKMS przygotowały prezentację dotycząca dawstwa komórek macierzystych i szpiku kostnego. Akcję przeprowadziły  wśród uczniów klas trzecich i drugich.