1.

1.

Ogłoszone zostały nowe terminy, w których dokonywać się będzie nabór – szczegóły poznasz w zakładce „Terminy”. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku złożysz wniosek o przyjęcie do szkoły.