1.

1.

Ogłoszone zostały terminy, w których dokonywać się będzie nabór – szczegóły poznasz w zakładce „Terminy”. Od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku złożysz wniosek o przyjęcie do szkoły.