Wśród skorupiaków i nietoperzy

Wśród skorupiaków i nietoperzy

Najwięcej emocji budzą zajęcia z entomologii, gdy uczniowie Staszica poławiają owady i oznaczają je zgodnie z kluczem. Stanowią one część warsztatów przyrodniczych w Kątach Rybackich, w których od lat uczestniczą uczniowie klas  biologiczno-chemicznych. Najczęściej biorą w nich udział uczniowie klas drugich po omówieniu zagadnień bioróżnorodności. Mają wtedy możliwość praktycznego zapoznania się z fauną i florą Mierzei Wiślanej podczas zajęć terenowych. Profesjonaliści, którzy na co dzień pracują w zawodach związanych z przyrodą, uczą  nas rozróżniania podstawowych gatunków roślin,  zbiorowisk roślinnych, w tym specyficznych nadmorskich, jakimi są np. bór nadmorski czy wydmy.

Uczniowie zwiedzają największą w Polsce kolonię kormoranów i poznają gatunki ptaków żyjących nad morzem. Podczas nocnych wycieczek wnikają w fascynujący świat nietoperzy. Spacerując nad brzegiem morza, mają możliwość poznania różnych gatunków mięczaków Bałtyku oraz znalezienia okazów (masowo  wyrzucanych na brzeg) podwoja wielkiego – skorupiaka żyjącego w morzach chłodnych, reliktu epoki lodowcowej. Dodatkową atrakcją są pokazy eksperymentów chemicznych i zajęcia na temat powstania bursztynu, jego obróbki i zastosowań.