• Terminy zebrań klasowych:
  • dla klas trzecich: 29 listopada, 27 marca
  • dla klas drugich – 27 marca, 22 maja
  • dla klas pierwszych – 29 listopada, 22 maja oraz spotkania rodziców z nauczycielami uczącymi w danej klasie (obecni będą wszyscy uczący w danej klasie)
   • klasa 1a – 4 lutego godz. 16.30
   • klasa 1b – 3 lutego godz. 17.30
   • klasa 1c – 4 lutego godz. 16.30
   • klasa 1d – 4 lutego godz. 17.30
   • klasa 1e – 5 lutego godz. 16.30
   • klasa A1 – 19 lutego godz. 16.30
   • klasa B1 – 19 lutego godz. 17.30
   • klasa C1 – 20 lutego godz. 16.30
   • klasa D1 – 20 lutego godz. 17.30
   • klasa E1 – 21 lutego godz. 16.30
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 20 grudnia, 2 i 3 stycznia, 3 i 23 kwietnia, 4,5,6 maja, 25 czerwca.