Staszic z dyplomem Uniwersytetu Ekonomicznego

Staszic z dyplomem Uniwersytetu Ekonomicznego

Podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach dyrektor Staszica odebrał z rąk władz uniwersytetu dyplom uznania. Staszic jest jedną z pięciu szkół średnich, z których uczelnia przyjęła najwięcej osób na pierwszy rok studiów. Prorektor prof. Sławomir Smyczek, zwracając się do dyrektorów wyróżnionych szkół, mówił: „Należy wspomnieć, że to szkoły średnie szlifują dla nas diamenty, jakimi są świetnie przygotowani, zdolni kandydaci na studia. Dlatego należą im się podziękowania i gratulacje”.

Ze Staszica w tegorocznej rekrutacji na studia pierwszego stopnia pochodzi 31 studentów, co w rankingu szkół średnich plasuje liceum na drugim miejscu z pięciu wyróżnionych szkół. Być może przekonały ich statystyki. Wynika z nich, że to właśnie absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wśród 5 publicznych uczelni ekonomicznych w kraju średnio najszybciej podejmują pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu (1,98 miesiąca). Średnio najszybciej podejmują też pierwszą pracę na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu (2,59 miesiąca) wśród publicznych uczelni na Śląsku. Aż 60% absolwentów studiów II stopnia znajduje swoją pierwszą pracę od razu po uzyskaniu dyplomu. Uczelnia szczyci się także najwyższym wskaźnikiem zatrudnialności swoich absolwentów wśród największych śląskich szkół wyższych. Aż 98% absolwentów po 5 latach od obrony to osoby aktywne zawodowo, a 63% z nich pracowało już w trakcie studiów.