Staszic w rankingu „Newsweeka”

Staszic w rankingu „Newsweeka”

W ogłoszonym 15 czerwca 2020 roku przez tygodnik „Newsweek” rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących nasze liceum znalazło się na 7 miejscu w województwie śląskim i 51 miejscu w Polsce, wyprzedzając m.in. wszystkie licea Katowic, Chorzowa i Bytomia.

Ranking „Newsweeka” ocenia efektywność liceów według sumy pięciu wskaźników: procenta sukcesów maturalnych danej szkoły, średnich procentowych wyników danej szkoły z egzaminów maturalnych (z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotów fakultatywnych), uśrednionej edukacyjnej wartości dodanej (czyli wskaźnika określającego jak szkoła wpłynęła na osiągnięcia uczniów, liczonego poprzez porównanie wyników egzaminów gimnazjalnych z wynikami matur), liczby olimpijczyków krajowych i międzynarodowych oraz liczby języków obcych nauczanych w liceum. W skład kapituły rankingu weszli m.in.  Anna Budzanowska (wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego), prof. Marek Konopczyński, prof. Marek Rocki (przez trzy kadencje rektor SGH), Krystyna Starczewska (współtwórczyni Zespołu Szkół Społecznych „Bednarska” w Warszawie, prezeska Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej).