Stanisław Ruksza

Stanisław Ruksza

Stanisław Ruksza (absolwent Staszica) jest kuratorem trwającej w Trafostacji Sztuki w Szczecinie wystawy „Andrzej Paruzel. Spotkałem kogoś, kto w czasie pierwszej rozmowy opowiedział mi książkę, którą miałem napisać”.

Stanisław Ruksza jest kuratorem wystaw, historykiem sztuki, autorem tekstów, dyrektorem TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie. W latach 2008-2017 był dyrektorem programowy CSW Kronika w Bytomiu. Spośród wielu wystaw w kraju i za granicą, których był kuratorem, wymienić warto m. in. „Je brûle Paris! „(Cité internationale des arts, Paryż 2015), „Dzieci szatana” (Fundacja Imago Mundi, Muzeum Narodowe, Kraków 2015), „Project Metropolis” (Kronika, Bytom, Fundacja Imago Mundi, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2015), „The Wall. Art Face To Face With Borders” (Careof DOCVA, Mediolan, 2015; TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, 2017), „Plica Polonica” (Kronika, Bytom 2014), „Manifestacje romantyczne” (BWA Sokół, Nowy Sącz 2014), „Twoje miasto to pole walki” (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2014), „Oblicze dnia. Koszty społeczne w Polsce po 1989 roku’ (ArtBoom Festival, Kraków 2014), „Łukasz Surowiec. Dziady” (Bunkier Sztuki, Kraków 2013), „Negotiators and Dreamers” (Careof DOCVA, Mediolan 2013), „Transeuro 2012” (Kraków 2012), „Collier Schorr. German Faces” (Kronika, Bytom 2011), „Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa” (MOCAK, Kraków 2011), „Umpolen” (Freiraum – Museum Quartier, Wiedeń 2007). Wykłada na Akademii Sztuki w Szczecinie oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.