Spotkanie z profesor Aliną Kowalczykową

Spotkanie z profesor Aliną Kowalczykową

W spotkaniu z Panią Profesor Aliną Kowalczykową wzięły udział uczennice Staszica przygotowujące się do zawodów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Pani Profesor  wygłosiła w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wykład pt. „»Pan Tadeusz« inaczej odczytany”. Wykładowczyni jest wybitnym historykiem literatury polskiej, autorką licznych publikacji naukowych z dziedziny humanistyki, członkinią Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, PEN Clubu, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN, badaczką zajmującą się przede wszystkim zagadnieniami romantyzmu.