Słodziaki Janusza rządzą na giełdzie

Słodziaki Janusza rządzą na giełdzie

Po dziesięciu tygodniach rywalizacji oraz inwestowaniu wirtualnych środków (20 tys. zł) na czele rywalizacji w ramach I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej znaleźli się uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach, tworzący zespół „Słodziaki Janusza” w składzie: Agata Janus, Wiktoria Różycka i Michał Warda. W pierwszym etapie Gry Giełdowej zajęli oni pierwsze miejsce, pokonując ponad 19 tysięcy uczestników, zapewniając sobie tym samym udział w Wielkim Finale w Sali Notowań GPW.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to projekt edukacyjny, składający się z gry inwestycyjnej i kursu e-learningowego. Uczestnikami  są 2-4-osobowe zespoły uczniów ze szkół ponadpodstawowych pod opieką nauczycieli. Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Na początku rozgrywek uczestnicy poznają instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie decydują, w które chcieliby zainwestować i dokonują transakcji. Zarówno inwestowane pieniądze, jak i zawierane transakcje są wirtualne, ale zlecenia są realizowane na podstawie pochodzących z rzeczywistego rynku ofert kupna i sprzedaży.

Drugi etap trwał od 25 lutego do 31 marca 2019 r. i polegał na inwestowaniu w  kontrakty terminowe na indeksy WIG20 i mWIG40, waluty oraz kontrakty akcyjne. Do Finału odbywającego się w Sali Notowań GPW zakwalifikowało się 20 zespołów (po 10 z wcześniejszych etapów), które najlepiej wykorzystały zdobytą wiedzę i najkorzystniej rozdysponowały wirtualne pieniądze. Spośród tej grupy zostali wyłonieni zwycięzcy i wyróżnieni tegorocznej edycji SIGG.

Podczas Finału, będącego kilkugodzinną, skrupulatnie przygotowaną rozgrywką, zwycięskie zespoły z dwóch poprzednich etapów starały się „na żywo” pomnożyć posiadane wirtualne środki (wirtualny portfel w wysokości 20 tys. zł).