Recytując Szymborską

Recytując Szymborską

Nadia Świerc (uczennica kl. 4b) za swoją recytację wiersza „Archeologia” Wisławy Szymborskiej otrzymała wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Wisława Szymborska – patronka roku 2023” zorganizowanym w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Pankiewicza w Katowicach.

Gratulujemy zarówno jej, jak i dwóm pozostałym uczennicom naszej szkoły, które także bardzo dobrze zaprezentowały się podczas konkursu — Emilii Żylak z kl. 1b oraz Kalinie Bombale z kl. 2b.