W klasie matematyczno-fizycznej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy matematyki i fizyki. Program klasy uzupełnią zajęcia z zakresu matematyki politechnicznej. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych (m.in. informatyka, architektura, budownictwo, automatyka, robotyka, transport, telekomunikacja, logistyka, inżynieria biotechnologiczna). Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie klas matematyczno-fizycznych osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach: matematycznej, anglistycznej i przedsiębiorczości. Z sukcesami uczestniczą w wielu konkursach matematycznych i fizycznych, m.in. w konkursie Kangur Matematyczny, Śląskim Konkursie Matematycznym, Konkursie Fizycznym Lwiątko, ogólnopolskim konkursie „Z energetyką w przyszłość”. Równocześnie uczniowie chętnie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. Biorą udział w wyjazdach do ośrodka Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie oraz warsztatach „International masterclasses – hands on particle physics” (w ramach projektu CERN) i zajęciach w Centrum Cyklotronowym w Bronowicach, w elektrowni jądrowej w Dukovanach i w Centrum Nauki w Ostrawie. Spotykają się z naukowcami i naukowczyniami Polskiej Akademii Nauk,  Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, studentami i pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Planetarium Śląskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, firm i korporacji internetowych.

Uczestniczyli w spotkaniach z programistami i grafikami komputerowymi – absolwentami naszego liceum, m.in. Arturem Ganszyńcem (twórcą scenariusza „Wiedźmina”). Temat fizyki neutrin przedstawiła im dr Małgorzata Harańczyk z PAN (również absolwentka naszego liceum). Licznie uczestniczyli w kolejnych edycjach Nocnych Maratonów Matematycznych. Biorą udział w projektach Cosmic-Ray Extremely Distributed Obserwatory, „Astronom w szkole” Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz seminarium Bogolubowa – Infelda organizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizowali program edukacji ekonomicznej „Moje finanse” oraz programy Centrum Edukacji Obywatelskiej. Klasa matematyczno-fizyczna powstała dla uczniów i uczennic myślących o swojej przyszłości, mających świadomość, że wiedza zdobyta w szkole średniej będzie decydować o szansach ich kariery zawodowej. Klasa ta pozwoli spotkać ludzi, z którymi odnajdzie uczeń wspólne zainteresowania i język.