Nowy terminarz

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.  kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły – wniosek ten wypełnia się elektronicznie przez stronę https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Do 10 lipca 2020 r. (godz. 15.00) – termin dostarczenia do liceum świadectwa ukończenia szkoły.

Od 31 lipca  do 4 sierpnia 2020 r. –  termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 

12 sierpnia 2020 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 13 sierpnia do  18 sierpnia 2020 r., godz. 15.00 – rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia kandydata do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały dostarczone we wcześniejszym terminie.

19 sierpnia 2020 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą strony internetowej liceum.