prof. dr hab. Zbigniew Szybiński

prof. dr hab. Zbigniew Szybiński

specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii i medycyny nuklearnej; pełnił m.in. funkcję kierownika Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, dyrektora Instytutu Medycyny  Wewnętrznej Akademii Medycznej w Krakowie oraz kierownika Ośrodka Współpracującego z WHO przy Klinice Endokrynologii w Krakowie; od 1992 do 2016 roku przewodniczył Polskiej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu; autor blisko trzystu prac badawczych i poglądowych oraz 5 książek; członek korespondent Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Madrycie oraz przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu – ICCIDD (od 2014 roku Iodine Global Network – IGN);